בסיעתא דשמיא

תפילה יהודית לחודש הרמדאן | صلاة يهودية لشهر رمضان | A Jewish Prayer for the Month of Ramadan by Rav Ḥanan Schlesinger

Source (Hebrew) Translation (Arabic) אבינו שבשמים, בורא עולם, אשר יצר כל אדם בצלמו

ابانا في السماء, خالق الكون, الذي خلق كل انسان في صورته,

רחם על מאמיניך המוסלמים אשר הולכים בדרכו של נביאם מוחמד ואשר מקדישים את חודש הרמדאן הזה לשמך בצום, בתפילה, בתיקון המידות ובקריאה בספרם הקדוש הקוראן.

اللهم ارحم المسلمين الذين . . .

תחינה ליובל מלחמת ששת הימים | A prayer on the 50th anniversary of the Six Day War by Rabbi Ofer Sabath Beit Halachmi

“A prayer on the 50th anniversary of the Six Day War” by Rabbi Ofer Sabath Beit Halachmi was first read on 11 Sivan 5777 (June 5th 2017) and published on his Facebook page. English translation: Rabbi Rachel Sabath Beit-Halachmi, Rabbi Andrea Coustan London and Daniel London. . . .

תפילה לעת שרפה – וחמת האש תשכך | Prayer for the Wildfires to Subside (Masorti Foundation, trans. by R’ Jonah Rank)

The Prayer for the Fire (תפילה לעת שרפה) was first published by the Masorti Foundation at their website here in response to the November 2016 wildfires in Israel. Translation by Rabbi Jonah Rank. Transcription by Aharon Varady. . . .

יום ניקנור | A Reading for Yom Nikanor, the Day of the Elephantarch: II Maccabees Chapter 13-15

It is challenging to think of how to mark Nicanor Day, as it remains at a disadvantage, not only on years when it conflicts with Ta’anit Esther but on all years since it has no mitzvot. This is probably the main reason that, unlike Chanukah and Purim, it was lost to Jewish practice for more than a thousand years. Nevertheless, we do have its megillah, which has been translated into Hebrew and English. Perhaps, if we start reading chapters 13-15 of 2 Maccabees, even just to ourselves, on the 13 of Adar, we can begin to resurrect a holiday that was celebrated and instituted by Judah Maccabee and his followers over two millennia ago, and which they envisioned would continue throughout Jewish History. With the return of Jews to Israel and Jewish sovereignty to Jerusalem, I believe it is about time. . . .

מגילת אנטיוכס | Megillat Antiokhus for Ḥanukkah in Aramaic, translated in Hebrew, Yiddish, and English

The Megillat Antiochus was composed in Palestinian Aramaic sometime between the 2nd and 5th century CE, likely in the 2nd Century when the memory of the Bar Kochba revolt still simmered.. The scroll appears in a number of variations. The Aramaic text below follows the critical edition prepared by Menaḥem Tzvi Kaddari, and preserves his verse numbering. The English translation by Rabbi Joseph Adler (1936) follows the Hebrew translation in the middle column, the source of which is a medieval manuscript reprinted by Tzvi Filipowsky in 1851. Adler and Kaddari’s verse ordering loosely follows one another indicating variations in manuscripts. Where Aramaic is missing from Kaddari’s text, the Aramaic version from Adler’s work is included in parentheses. Adler also included a Yiddish translation which we hope will be fully transcribed (along with vocalized Hebrew text, a Hungarian translation, and perhaps even a Marathi translation from South India) for Ḥanukah 5775 , G!d willing. . . .

ט״וּ בִּשְׁבָט | A Tu Bishvat Prayer for Trees from T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights

In the wake of the continued uprooting of fruit trees and human settlements in the Land of Israel, T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights shared the following petitionary prayer. . . .


בסיעתא דארעא