בסיעתא דשמיא

מי שענה | Mi She’anah – A Seliḥa for Yom Kippur (egal adaptation by Lisa Exler and R’ Julia Andelman)

An egalitarian adaptation of the seliḥa for Yom Kippur. . . .


בסיעתא דארעא