בסיעתא דשמיא

Israelite Samaritan Prayers for the Shabbat Torah Reading, translated by Benyamim Sedaka

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא