Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   February 2024   //   Page 2


חַד גַּדְיָא | አሐዱ፡ማሕስእ፡ጠሊ (ʾÄḥädu Maḥsəʾ Ṭäli) — a Gəʽəz translation of Ḥad Gadya by Isaac Gantwerk Mayer