הגדה לסדר פסח | Haggadah Shir Ge’ulah – Song of Liberation by Emily Aviva Kapor-Mater

The end of Psalm 113 and the beginning of Psalm 114 from the Kaufmann Haggadah, an illuminated manuscript produced in Catalonia in the 14th century. The complete verses are:  "Who maketh the barren woman to dwell in her house As a joyful mother of children. Hallelujah (Psalms 113:9). When Israel came forth out of Egypt, The house of Jacob from a people of strange language..." (Psalms 114:1).

The end of Psalm 113 and the beginning of Psalm 114 from the Kaufmann Haggadah,
an illuminated manuscript produced in Catalonia in the 14th century. The complete verses translated read: “Who makes the barren woman to dwell in her house As a joyful mother of children. Halleluyah (Psalms 113:9). When Yisrael came forth out of Mitzrayim, the house of Jacob from a people of strange language…” (Psalms 114:1).

Haggadah Shir Ge’ulah, the Song of Liberation, is a new Haggadah for Passover. It is at once traditional and radical, featuring egalitarian Hebrew and English, full transliteration, progressive theology, and a focus on modern issues of oppression and liberation. It is my hope that this Haggadah will elicit questions from all participants, and that everyone will find something in it to challenge them: both people steeped in Jewish learning and used to traditional texts, and also people who are new to the Passover seder or are coming from different worldviews and ideologies.

The Haggadah is made available for download in PDF format on a pay-what-you-can basis. If you download it, please consider donating what you are able; this is the labor I want to do in this world, and you will be helping to support me in producing more work like this in the future. You can also purchase printed, spiral-bound copies, and if you order soon, I will ship Priority Mail to you so you will have it in time for Pesach next week!


המחברת מקדישה את הגדה זו
לכל אחיותיה ואחיה העבריים
אשר חיים את חייהם בפחד וסכנה
פשוט על שם קיימותם כמו שהם
ולזכר נשמות כל אלה
שנפצעו ונרצחו
ונדחפו להתאבדות
על ידי עולם שעדיין לא מעניק להם אנושיות
יהי רצון שנראה שחרור אמיתי לכל יושבי תבל בקרוב
ת׳ נ׳ צ׳ ב׳ ה׳
The author dedicates this Haggadah
to all her transgender siblings
who live their lives in fear and danger
simply for existing as who they are,
and to the memory of those
who have been injured or murdered
or driven to take their own lives,
by a world that does not yet regard them as human.
May we soon see true liberation for all humanity.

Download the PDF version of Haggadah Shir Ge’ulah and please donate what you can! (see below)

Download Emily-Aviva-Kapor-Haggadah-Shir-Geulah-2nd-Edition.pdf (PDF, 782KB)
Option


In the spirit of freedom and openness, Haggadah Shir Ge’ulah is licensed under a Creative Commons Attribution license in order to facilitate sharing, adapting, and building upon the material in this work.

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא