Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   📚 Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)   //   Table Guides & Festival Haggadot   //   Haggadot for the Seder Leil Pesaḥ   //   📖 כוכב ירוק הגדה של פסח | Verda Stelo Hagado de Pesaĥo, a Passover seder haggadah in Esperanto by Erin Piateski (2010)

📖 כוכב ירוק הגדה של פסח | Verda Stelo Hagado de Pesaĥo, a Passover seder haggadah in Esperanto by Erin Piateski (2010)

DOWNLOAD: ODT | PDF

Loading

TABLE HELP

Source (Esperanto)Translation (English)
La hagado Verda Stelo estas la rezulto de multegaj horoj de traduka laboro. Iu ajn rajtas presi ĝin por sia propra uzo. Mi intencas ĝisdatigi ĉi tiun hagadon kiam eventualaj eraroj troviĝos, kaj eble ankaŭ por inkluzivi pli da klarigoj, komentoj, kaj ornamaĵoj. Por la partoj de la hagado kiuj venas rekte el la Biblio, mi uzis la tradukon de Zamenhof, kun kelkaj ŝanĝoj, laŭnecese.
The Verda Stelo haggadah is the result of countless hours of translation work. Anyone may print it for their own use. I intend to update this haggadah when any errors are found, and possibly also to include more explanations, comments, and embellishments. For the parts of the haggadah that come straight from the Bible, I used Zamenhof’s translation, with a few changes, as needed.
Mia traduko baziĝas ĉefe sur la angla kaj itala tradukoj kiuj troviĝas en la Maxwell House Haggadah (KF Holdings) kaj la Haggadà Tzelì Esh (Eldonejo Morashà, Milano). La enkomputiligita hebrea teksto venas de la hebrea versio de Vikipedio. Koran dankon al Josef Ŝemer, kiu redaktis mian tradukon.
My translation is based mainly on the English and Italian translations found in the Maxwell House Haggadah (KF Holdings) and the Haggadà Tzelì Esh (Morashà Publishing House, Milan). The computerized Hebrew text comes from the Hebrew version of Wikipedia. Many thanks to Josef Šemer, who edited my translation.
Ĉi hagado sekvas la aŝkenazajn kutimojn. Mi konscias ke ne ĉiuj judaj Esperantistoj estas aŝkenazoj, sed mi ne havis sufiĉan tempon por krei aliajn versiojn – mi kreis aŝkenazan version por uzi ĝin ĉe mia propra tablo. Mi bonvenigas aliajn Esperantistojn uzi mian tekston kiel bazon por krei version laŭ sia propra kutimo – sed bonvolu sendi al mi ekzempleron! Pri eventualaj komentoj, demandoj, laŭdoj, kritikoj, atentigoj pri eraroj, ktp. bonvolu kontakti min ĉe esperanto.hagada@gmail.com.
This Haggadah follows the Ashkenazi customs. I am aware that not all Jewish Esperantists are Ashkenazi, but I did not have enough time to create other versions – I created an Ashkenazi version to use on my own table. I welcome other Esperantists to use my text as a basis for creating a version according to their own custom – but please send me a copy! For any comments, questions, praise, criticism, bug alerts, etc. please contact me at esperanto.hagada@gmail.com.

 


 

 

Comments, Corrections, and Queries