בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   📅︎ Prayers for Civic Days on Civil Calendars   //   Medinat Yisrael   //   Yom Habḥirut
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

כוונה ליום הבחירות | Kavvanah for Israeli Election Day, by Rabbi Noa Mazor

https://opensiddur.org/?p=25720 כוונה ליום הבחירות | Kavvanah for Israeli Election Day, by Rabbi Noa Mazor 2015-03-16 13:59:39 כוונה ליום הבחירות יכולה להיאמר בכל שלב של יום הבחירות עצמו. בעיניי היא מתאימה בעיקר כחלק מתפילת שחרית של אותו היום או רגע לפני הכניסה אל מאחורי הפרגוד. נכתב על ידי נועה מזור, סטודנטית לרבנות, והרבה המלווה של נוער תל״ם. Text the Open Siddur Project Noa Mazor Noa Mazor Aharon N. Varady (translation) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Noa Mazor https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Yom Habḥirut Elections & Voting מדינת ישראל Medinat Yisrael Parliamentary Election democratic process 21st century C.E. 58th century A.M. כוונות kavvanot Needing Vocalization
Source (Hebrew) English (translation)
יהי רצון מלפניך,
ה׳ אלהי ואלהי אימותי ואבותי,
שיהיו הבחירות היום בחירות של צדק ואמת.
May it be your will,
YHVH our elo’ah, and elo’ah of our mothers and fathers,
that the election today be an election of justice and truth.
אנא ה׳,
שלא אבוש ולא אכלם ולא אכשל בבחירתי,
ואדע ואזכור כי כשם שאני מצביע/ה לפי צו מצפוני
כך מצביעות ומצביעים כל יושבי ארצך.
Please YHVH,
let me not be ashamed or embarrassed or fail in my choice
and acknowledge and remember that just as I vote according to my conscience
this is how all the inhabitants of your country vote.
שכינה מקור חיי,
תני בי הכוח לקבל את תוצאות הבחירות
בלב שמח ובנפש חפצה
מתוך ידיעה והבנה
שבין כך ובין כך לא תמה המלאכה
ואינני בן/בת חורין להיבטל ממנה.
Shekhina source of Life,
Give me the strength to accept the election results
with a happy heart and a willing soul
with the knowledge and understanding
that in any case the work is not over
and I am not free to desist from it.[1] Cf. Rabbi Tarfon’s statement in Pirqei Avot, chapter 2. 
שלח אורך ואמתך לכל הנבחרות והנבחרים היום
למען ילכו בדרך הצדק החופש והיושר.
שימי שלום בארץ ושמחת עולם לכל יושביה.
טעי בליבנו אהבה ואחווה שלום ורעות
ויקוים בנו הכתוב:
”לא ישא גוי אל גוי חרב
ולא ילמדו עוד מלחמה“ (ישעיהו ב:ד).
אמן.
Send your light and truth to every candidate today
For the sake of justice, freedom and integrity.
Establish peace in the land and a joyous world for all its inhabitants.
Plant in our hearts love and brotherhood, peace and friendship,
so that what is written may come to be:
“Nation shall not lift up sword against nation,
Neither shall they learn war any more.”[2] Isaiah 2:4 
Amen.

כוונה ליום הבחירות יכולה להיאמר בכל שלב של יום הבחירות עצמו. בעיניי היא מתאימה בעיקר כחלק מתפילת שחרית של אותו היום או רגע לפני הכניסה אל מאחורי הפרגוד. נכתב על ידי נועה מזור, סטודנטית לרבנות, והרבה המלווה של נוער תל״ם.‏

Notes

Notes
1 Cf. Rabbi Tarfon’s statement in Pirqei Avot, chapter 2.
2 Isaiah 2:4

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries