Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌍︎ Collective Welfare   //   Congregation & Community   //   תְּפִלָּה עַל הָעַרְבוּת בְּעַד כׇּל יוֹשְׁבֵי יִשְׂרָאֵל | Prayer on Erev Shabbat for the Sake of All Residents of Israel, by Rebbitsen Hadassah Froman & Rabbah Tamar Elad-Appelbaum (2023)

תְּפִלָּה עַל הָעַרְבוּת בְּעַד כׇּל יוֹשְׁבֵי יִשְׂרָאֵל | Prayer on Erev Shabbat for the Sake of All Residents of Israel, by Rebbitsen Hadassah Froman & Rabbah Tamar Elad-Appelbaum (2023)

https://opensiddur.org/?p=49078 תְּפִלָּה עַל הָעַרְבוּת בְּעַד כׇּל יוֹשְׁבֵי יִשְׂרָאֵל | Prayer on Erev Shabbat for the Sake of All Residents of Israel, by Rebbitsen Hadassah Froman & Rabbah Tamar Elad-Appelbaum (2023) 2023-02-25 18:35:16 A prayer for peace amidst civil disagreement, difference, and strife before the lighting of Shabbat candles on Erev Shabbat. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Noah Efron (translation) Tamar Elad-Appelbaum Hadassah Froman https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Congregation & Community Erev Shabbat Social Justice, Peace, and Liberty 21st century C.E. 58th century A.M. disagreement 2023 Israeli judicial reform protests pluralism kindling מדינת ישראל Medinat Yisrael tolerance of difference candle lighting Needing Vocalization
TABLE HELP

Source (Hebrew)Translation (English)
לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי
אֲדַבְּרָה־נָּא שָׁלוֹם בָּךְ
לְמַעַן בֵּית־ה׳ אֱלֹהֵינוּ
אֲבַקְשָׁה טוֹב לָךְ׃ (תהלים קכב:ח-ט)
For the sake of my brothers and friends,
I will say, “Peace be within you.”
For the sake of the house of the Lord our God,
I will ask that good befall you. (Psalms 122:8-9)
רבון כל העולמים,
אלהי כל הצדיקים והחסידים,
רחום וחנון,
עזרת השבטים,
אלהי ישראל, אלוה כל,
Sovereign of all worlds,
God of all righteous and pious people
Who is merciful and gentle,
Benefactor of all the tribes,
God of Israel, God of everything.
בעת שאני עומדת להדליק נרות שבת קדש
ומבקשת רחמים עלי ועל ביתי,
חנני וזכני,
שאתפלל בעד כל בית ישראל כולו,
שנזכה כולנו לחיות זה עם זה
ברחמים ובערבות,
בשלום ובאחדות בינינו.
At the moment when I am about to light candles of the sacred Shabbat
and ask for mercy for me and my household,
be kind and allow me
to pray for all the entirety of the house of Israel,
that we may all live with one another
with generosity and concern for the other,
sharing peace and unity.
וכשאני רואה מישהו שהוא בהיפוך גמור מדעתי,
ונדמה שאי אפשר בשום אופן להחזיק עמו בשלום,
או כשאני רואה שני אנשים שהם שני הפכים ממש,
תשמרני שלא אומר שאי אפשר חלילה.
רק אזכור שאדרבה,
זהו הערבות והשלום,
להשתדל באהבת כל ישראל,
ולדבר שלום בין שונים והפכים,
כמו שאתה יתברך עושה בין אש ומים,
שמהם יחד,
פרשת על כולנו שמים.
And when I see someone who is the opposite of what I believe
and it seems impossible in any way to be in peace with him,
or when I see two people who are exact opposite one from the other,
see that I do not say that it is impossible God forbid.
And see that I remember that on the contrary,
this is what mutual concern and peace is,
trying to love all of Israel
and speaking peace between people who are different than opposites,
just as you God do between fire and water,
putting them together to create the sky[1] Cf. Rashi on Genesis 1:8. 
and then you spread the sky above all of us.
ובעת שאני מדליקה נרות שבת קודש אלה,
המאירים את ביתי,
חנני שאראה דרכם אורות
כל בני ארצי.
ויהיו בתיהם חביבים עלי כשלי,
ומה ששנוא עלי לא אעשה חס ושלום לזולתי,
גם החולקים עלי והמצערים אותי.
ורחם על כל הדור הזה,
והושיענו מן הצער ומן הצרות,
שנישמר מאד מאד,
מן החורבן ומשנאת חינם,
שלא שבנו לציון ועיר הקדש,
אלא על מנת להתקין ערבות ושלום
בינינו ובין כל בריותיך.
At the moment when I kindle these sacred Shabbat candles
which illuminate my home,
allow me to see by their light,
the light of all the sons and daughters of my land,
and may their homes be as agreeable to me as my own,
and what is loathsome to me may I not do unto others,
including those who disagree with me and who make me sad,
and have mercy on this entire generation
and save us from sadness and trouble,
so that we will be very, very careful and guard ourselves
from destruction and from hatred without reason,
as we did not return to Zion and to the Holy City of Jerusalem
except for to bring mutual concern and peace
among ourselves and all of your creation.
כי אתה ה׳ טוב ומטיב.
ותן בנו חיים ואריכות רוח
להכיר זה את זה
ולהיות ערבים זה לזה.
ותן לנו לב לאהבת ישראל,
לראות במעלת כל ישראל,
ולדבר בעדנו ברכה ושלום.
ועל ידי זה יהיה שלום על ישראל.
Because you are a good God who brings good
and give us life and expand our spirits
to come to know one another
and to be concerned for one another
and give us heart to love Israel
and see the virtue of all Israel
and to wish for us all blessings and peace.
And by virtue of this may there be peace upon Israel.
ה׳ עוז לעמו יתן
ה׳ יברך את עמו בשלום. (תהלים כט:יא)
God will give strength to his people.
God will bless his people with peace. (Psalms 29:11)

“Tefilah al ha-Arvut b’Ad Kol Yoshvei ha-Arets” was offered by הרבנית הדסה פרומן והרבה תמר אלעד־אפלבום (Rabbah Tamar Elad-Appelbaum, and Rebbitsen Hadassah Froman). I have transcribed the text of their prayer and set it side-by-side with an English translation offered by Noah Efron first shared on The Promised Podcast episode “Uncivil Disobedience?” (23 February 2023). The prayer was presented about an hour and eighteen minutes into the podcast. Noah framed his reading of the prayer through a description of his wife Susan offering it before lighting the Shabbat candles.

So we were about to light candles before Shabbat this past week, and Susan said, wait, wait, wait, wait, wait. And she took out her phone and she tapped the screen and she cleared her throat and she read from Tehilim, from Psalms chapter 122:8-9. . . . And then Susan read a prayer I never heard before, it went, in my not good enough translation. . . . And then Susan smiled and said as she powered down her phone for Shabbat, “it’s a thing by Rabbah Tamar Elad-Appelbaum and Rebbitsen Hadassah Froman, I just wanted to read it.” And then Susan struck a match and lit the Shabbat candles illuminating our home, and we said the prayer and kiss Shabbat alone.

Source(s)

Translation (read by Noah Efron):

Prayer before Lighting Shabbat Candles (Rabbanit Haddasah Froman and Rabbah Tamar Elad-Appelbaum)

 

Notes

Notes
1Cf. Rashi on Genesis 1:8.

 

 

Comments, Corrections, and Queries