א תְּפִילָה פיר שָׁלוֹם הַמְדִינָה | A Prayer for the Welfare of the Government during WWII (from A Naye Shas Tkhine Rav Pninim, ca. 1942)

Source (Yiddish) Contribute a translation

א תְּפִילָה פיר שָׁלוֹם הַמְדִינָה

א תְּפִילָה פיר די איצטיגע נוֹרָאִים׳דיגע צײַט.

דער רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם װאָס גיט הילף צו מְלָכִים און גיװעלטיגקײַט צו פּרינצען, זײַן מְלוּכָה איז דיא מְלוּכָה פון דער גאנצער װעלט, דער װאָס האָט גערעטעט זײַן קנעכט דָוִד פון דער שלעכטער שװערד, דער װאָס האָט געגעבּען א װעג אין ים אין שטארקע װאסערן א דורך גאנג, דער זאָל בענשען און היטען און העלפען אונזער
פּרעזידענט פרענקלין דילײנאָ רוזװעלט
און װײס פּרעזידענט און ראטהגעבּער
דער מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְלָכִים זאָל זײ געגעבּן לאנג לעבּען און היטען פון אלע צָרוֹת, און מאכען פאר איהם פאלען אלע זײַנע שׂוֹנְאִים, און זאָל מַצְּלִיחַ זײַן איבעראל, דער מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְלָכִים מיט זײַן פיעל רַחְמָנוּת זאָל געבּען אין זײער הארץ און אין הארץ פון אלע זײַנע ראטהגעבּער רַחְמָנוּת, צו טהאָן טוֹבוֹת מיט אלע פעלקער און מיט אלע אידען אין זײער צײַט, אונד אין אונזער צײַט, זאָל יְהוּדָה געהאָלפען װערען און יִשְׂרָאֵל זאָל רוהען מיט זיכערקײט, עס זאָל קומען אײן ענדע צו די שרעקליכע מִלְחָמוֹת, אונזערע קינדער זאָלען אהײם קומען געזונטערהײט מיט א זיעג לְשָׁלוֹם, עס זאָל זײַן א יְשׁוּעָה אויף דען כְּלַל יִשְׂרָאֵל און דער גוֹאֵל צֶדֶק זאָל קומען בְּקָרוֹב בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:

A prayer for the welfare of the government (Hanotein Tshuah) in Yiddish from A Naye Shas Tkhine Rav Pninim (ca. 1942).

Source

1 comment to א תְּפִילָה פיר שָׁלוֹם הַמְדִינָה | A Prayer for the Welfare of the Government during WWII (from A Naye Shas Tkhine Rav Pninim, ca. 1942)

  • Avatar Victor Tunkel

    This is almost the same as the prayer in English for the Queen (Victoria) and the royal family as was standard in UK synagogues; and still is, with the mention of rahmonus now omitted as being demeaning and no longer necessary.

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא