תפילת המדינה | Prayer for the State [of Israel], by S.Y. Agnon (1948)

Hebrew (source) English (translation)

אבינו שבשמים,
השקיפה ממעון קדשך
וברך את מדינת ישראל,
ראשית גאולתנו.
Our father in Heaven,
observe from your holy abode
and bless the State of Israel,
the beginning of our redemption.

הגן עליה באברת חסדך
ופרוס עליה סכת שלומך,
שלח אורכה ואמיתך לראשיה,
שריה ויועציה,
ותקנם בעצה טובה מלפניך.
Shield it beneath the wings of your lovingkindness
and spread over it your Sukkah of peace.
Send your light and your truth to its leaders,
officers, and counselors,
and correct them with your good counsel.

שומר ישראל
חזק את ידי מגיני ישראל
וזר נצחון תעטרם.
Guard Israel.
Strengthen the position of the defenders of Israel
and crown them with a wreath of victory.

ברך את עמך ישראל בארץ ובתפוצות.
צורנו וגואלנו
אסף נא פזורינו ונדחינו
לציון משכן כבודך.
Bless your people Yisra’el in the Land and in the Diaspora;
our fortress and redeemer —
please gather our dispersed and rejected
to Tsiyon, your resplendent sanctuary.

מהרה יאמנו דברי נביאך
לישראל עם קדשך
וּלְכׇּל יוֹשְׁבֵי תֵּבֵל אַרְצֶךָ,
ככתוב בדברי קדשך,
אמן ואמן.
Speedily may we realize the words of your prophet
to Yisra’el with your holiness
and to all inhabitants of Earth,[1]Cf. the qedusha for the Yamim Noraim. “והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך”
as it is written in your holy declaration,
Amen and Amen.

In September 1948, while editing Rabbi Yitshak haLevi Hertzog’s new “Prayer for the Welfare of the State of Israel,” S.Y. Agnon (1888-1970) drafted this shorter adaptation of Hertzog’s work with notable differences.

Transcription Source

Notes   [ + ]

  1. Cf. the qedusha for the Yamim Noraim. “והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך”

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא