בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   Collective Welfare   //   Sovereign Nations & States   //   Medinat Yisra'el (the State of Israel)
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

תפילה לשלום המדינה בזמן מלחמה | Prayer for the Welfare of Israel in Wartime, by Rabbi Ron Aigen (2014)

https://opensiddur.org/?p=31273 תפילה לשלום המדינה בזמן מלחמה | Prayer for the Welfare of Israel in Wartime, by Rabbi Ron Aigen (2014) 2020-04-28 19:13:21 A prayer for the welfare of Israel composed during the 2014 Israel-Gaza Conflict. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Ron Aigen T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107 Conflicts over Sovereignty and Dispossession Medinat Yisra'el (the State of Israel) מדינת ישראל Medinat Yisrael 21st century C.E. 58th century A.M. 2014 Israel–Gaza conflict all inhabitants Needing Vocalization
Source (Hebrew) Translation (English)
צור ישראל וגואלו,
שומר הברית–
ברך והגן על מדינת ישראל
וכל תושביה.
Rock and Redeemer of the People of Israel,
Guardian of the Covenant —
bless and protect the State of Israel
and all of her inhabitants.
שמור על הארץ הטובה הזאת
המושתתת על יסודות החרות,
הצדק והשלום
לאור חזונם של נביאי ישראל.
Guard this good land
established with liberty,
justice and peace
as conceived by the Prophets of Israel.[1] “established with liberty, justice and peace as conceived by the Prophets of Israel”—from the Proclamation of Independence, Megillat Ha’atzma’ut
פתח לבבות
מנהיגי העם,
בניה ובנותיה
והנחילם במעגלי צדק ובדרכי שלום
בגבורה, בחכמה ובתבונה.
Open the hearts and minds[2] Open up the hearts and minds—based on Deuteronomy 30:6. 
of all the leaders of the nation,
her sons and her daughters,
to guide them in the paths of peace and justice
with true strength and wisdom.[3] “Real strength is found in restraint and wisdom is gained from hearing one another’s truth” (Pirke Avot 4:1). 
חזק את ידי מגני ארץ קדשנו
ועטרת נצחון תעטרם.
תן להם אומץ לב
לתקן עולם במלכותך
בצדק וביושר ללא מורא ופחד.
Strengthen the hands of those who defend and protect our holy land,
and crown their efforts with success
Grant them courage
that they might establish your reign of righteousness,
free from all oppression and fear.[4] based on Isaiah 54:14. 
מי יתן ומעשה ידיהם כוננה
להגשים את דברי נביאיך:
וכתתו חרבותם לאתים
וחניתותיהם למזמרות
לא ישא גוי אל־גוי חרב
ולא־ילמדו עוד מלחמה.
May the work of their hands be established
And the words of Your prophets be fulfilled:
“And they shall beat their swords into plowshares,
and their spears into pruning hooks:
nation shall not lift up sword against nation,
nor shall they learn war anymore.”[5] Isaiah 2:4, Micah 4:3. 
אמן.
Amen.

Written for T’ruah by Rabbi Ron Aigen. Rabbi Aigen is the senior rabbi of Congregation Dorshei Emet, Montreal, and author of the Hadesh Yameinu Siddur, Mahzor and Haggadah (Wellsprings of Freedom).

Source(s)

Loading

 


 

Notes

Notes
1 “established with liberty, justice and peace as conceived by the Prophets of Israel”—from the Proclamation of Independence, Megillat Ha’atzma’ut.
2 Open up the hearts and minds—based on Deuteronomy 30:6.
3 “Real strength is found in restraint and wisdom is gained from hearing one another’s truth” (Pirke Avot 4:1).
4 based on Isaiah 54:14.
5 Isaiah 2:4, Micah 4:3.

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries