Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌍︎ Collective Welfare   //   Sovereign States & Meta-national Organizations   //   Hungary   //   Az uralkodóház és a hazáért | Prayer for the King [Franz Joseph Ⅰ] and the [Hungarian] Homeland, by Rabbi Gyula Fischer (1908)

Az uralkodóház és a hazáért | Prayer for the King [Franz Joseph Ⅰ] and the [Hungarian] Homeland, by Rabbi Gyula Fischer (1908)

https://opensiddur.org/?p=31572 Az uralkodóház és a hazáért | Prayer for the King [Franz Joseph Ⅰ] and the [Hungarian] Homeland, by Rabbi Gyula Fischer (1908) 2020-05-18 07:45:50 Modeled after the prayer Hanoten T'shuah, this patriotic paraliturgical prayer for the Kingdom of Hungary by Rabbi Gyula Fischer was published in the prayerbook for Jewish women, <em>Rachel: imák zsidó nők számára</em> (1908). Text the Open Siddur Project Chana Deutsch (Magyar translation) Chana Deutsch (Magyar translation) Gyula Fischer https://opensiddur.org/copyright-policy/ Chana Deutsch (Magyar translation) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Government &amp; Country Hungary 20th century C.E. 57th century A.M. Jewish Women's Prayers paraliturgical hanoten teshuah הנותן תשועה haNotén Teshuah Hungarian Jewry Magyar vernacular prayer Franz Joseph I of Austria
TABLE OPTIONS
Source (Magyar)Translation (English)
Atyánk a mennyekben, világnak Ura!
Ki fejedelmek és nemzetek sorsát végtelen szeretettel és bölcsességgel intézed és rendezed,
légy a mi felséges uralkodó királyunknak,
I. Ferencz Józsefnek, óltalma és védelme.
Our Father in Heaven, Lord of the universe!
Thee, who arrange and direct the fate of rulers and nations with infinite love and wisdom,
be the refuge and protection of our majestic reigning King,
Franz Joseph I [of Austria]
Áraszd ki reá áldásod gazdag malasztját,
koronázd életét örömmel, békével és boldogsággal.
Nyugodjék rajta a Te szellemed,
bölcsességnek és értelemnek,
a belátásnak és istenfélelemnek lelke,
hogy lelkének tökéletessége szerint bölcs kezekkel uralkodjék felettünk.
Életének esztendeit szaporítsd meg,
tartsanak esztendei a jövő nemzedékekig;
előtted lakozzék mindig,
hogy őt folyton kegyelmességed és igazságod megőrizzék.
Add meg neki az ő szíves kívánságát,
az ő ajka kérését ne tagadd meg tőle.
Uram! maradjon meg előtted az ő trónusa örökké,
az ország pálczájával soká igazgassa országát;
maradjon az ő neve örök emlékezetben, mint az örökké tartó napé.
Flood him with the rich malt of thy blessings,
crown his life with happiness, peace and joy.
Let thy spirit rest on him,
the soul of wisdom and reason,
of understanding and the fear of God
so that he would rule over us with wise hands according to the perfection of his soul.
Multiply the years of his life,
his years should last for generations to come;
let him dwell before thee at all times,
and let thy mercy and righteousness continually guard him.
Give him the desire of his heart,
and do not deny him the request of his lips.
My Lord! May his throne last eternally before thee;
may he rule his country with the wand of the country for a long time
and may his name be eternally remembered as the everlasting sun.
Vedd oltalmadba az ország főméltóságu magas hivatalnokait,
valamint az ország nagyjait, képviselőit és hatóságait.
Virágoztasd a közügyeket, ipart, művészetet és tudományt,
a törvényeknek adj hű sáfárokat,
hogy az igazság és békesség csókolják egymást a mi utcáinkon,
s az erkölcsi élet gyarapodásnak örvendjen.
Take the country’s high ranking officials under your protection,
as well as the leaders, the representatives and the authorities of the country.
Let the public affairs, the industry, the arts and sciences flourish,
give the law faithful stewards
so that justice and peace will kiss each other on our streets
and the moral life will enjoy prosperity.
Áldd meg szeretett hazánkat, Magyarországot,
adj egyetértést és hüséget a haza minden egyes polgárának szivébe,
hogy a kölcsönös szeretet és összetartás legyen alapja az egyesek jólétének,
s záloga a haza nagyságának.
Bless our beloved homeland, Hungary,
give agreement and fidelity to the hearts of each and every citizen of the homeland
so that the basis of the well-being of each one of them will be the mutual love and togetherness
and the pledge of the homeland’s greatness.
Áldd meg e hazának barátait,
s szégyenítsd meg elleneit,
melegítsd fel a közönyösöket,
adj kitartást a buzgóknak,
hogy készek legyenek érette szenvedni és meghalni.
Bless the friends of this homeland
and shame its enemies,
warm up the uninterested,
give endurance to the zealous
so that they will be ready to suffer and die for it.
Áldd meg az anyákat, hogy hasznos, jó fiakat neveljenek a hazának,
kik a Te neved után a hazáét mondják ki,
azt teljes életökben híven és igazán szeressék.
Bless the mothers to raise useful and good sons for the homeland,
who pronounce the homeland’s name after thy name,
they should love it faithfully and truly in all their lives.
Oltalmazzon a Te isteni hatalmad minket.
Legyen ez ország hatalmas és boldog,
és a nép a Te választott néped mindörökké.
Amen.
May thy Divine power protect us.
May this country be mighty and happy,
and may the people be thy chosen people forever.
Amen.

Modeled after the prayer Hanoten T’shuah, this patriotic paraliturgical prayer for the Kingdom of Hungary by Rabbi Gyula Fischer was published in the prayerbook for Jewish women, Rachel: imák zsidó nők számára (1908), pp. 45-47.

Source(s)

Loading

 


 


 

 

Comments, Corrections, and Queries