Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌍︎ Collective Welfare   //   Sovereign States & Meta-national Organizations   //   Hungary   //   Országos bánat, közös baj idején | Prayer in a time of national crisis, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

Országos bánat, közös baj idején | Prayer in a time of national crisis, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

https://opensiddur.org/?p=39143 Országos bánat, közös baj idején | Prayer in a time of national crisis, by Rabbi Arnold Kiss (1897) 2021-09-22 17:19:15 This prayer by Rabbi Arnold Kiss for the kingdom of Hungary in a time of national crisis, "Országos bánat, közös baj idején," was first published in his anthology of prayers for Jewish women, <em>Mirjam</em> (1897) on p.289-291. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (translation) Arnold Kiss https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Government &amp; Country Hungary War 19th century C.E. תחינות teḥinot 57th century A.M. Jewish Women's Prayers Hungarian Jewry teḥinot in Magyar Magyar vernacular prayer Kingdom of Hungary
TABLE OPTIONS
Source (Magyar)Translation (English)
Romlástól és enyészettől védd meg hatalmas Istenünk! a mi édes szép hazánkat! Ezer meg ezer ajkon egy ima ég ezekben a félelemmel és gonddal teli napokban: ne taszits minket a pusztulás örvényébe kegyelmes Őrizőnk!
Protect us, our sweet and fair country, from ruin and destruction, O mighty God! On a thousand and thousand lips one prayer burns in these days of fear and sorrow: do not plunge us into the whirlpool of destruction, our merciful Guardian!
te, aki a gyöngék fegyverének is diadalmat tudsz adni,
te, aki a kétségbeesettek homloka köré is babért tudsz fűzni,
te, aki a hervadást virulásra, az éjszakát hajnalódásra, a gyászt vigalomra, és a siralmat nevetésre tudod változtatni, —
You who can bring triumph to the arms of the weak,
You who can wreathe the despairing with laurels [of victory],
You who can turn withering into blossom, night into dawn, mourning into consolation, and lamentation into laughter, —
te gyüjtsed egybe és hallgassad meg öregeinknek sóhaját, amidőn a tűnt idők dicsőséges boldogságára emlékezve, a jelen fájdalmaitól vannak lesújtva, és romboló vihartól féltik azt a földet, amelyen bölcsőjük ringott,
You gather together and hear the sighs of our elders, when, remembering the glorious joys of bygone days, they are smitten with the sorrows of the present, and fear the destroying tempest of the land on which their cradle swayed;
figyelj férfiainknak keserves gyötrelmeire, amidőn apáik országáért életüket és vérüket ajánlják fel áldozat gyanánt;
listen to the bitter agonies of our men, when they offer their lives and blood as a sacrifice for the kingdom of their fathers;
hallgasd meg asszonyainknak imádságát, amidőn a családi béke és otthoni nyugalom helyreállításáért esdekelnek teelőtted,
hear the prayers of our women, when they plead before you for the restoration of domestic peace and tranquillity in the home;
a mi ártatlan gyermekeinkért légy irgalmas hozzánk, amidón jövendőjüket fenyegeti veszedelmek veszedelme.
have mercy on us for our innocent children, when their future is threatened with the peril of danger.
Te küldesz éhséget a földre, te vered el az aranykalászt künn az áldástigérő rónaságon, ha fölgerjed ellenünk haragod, te teszed forrongóvá az embereknek lelkét, hogy elvakulva, egymás ellen törjenek, te szólitod el a családapát békés tűzhelye mellől, és özvegygyé teszed a szerető hitvest, a te szavadra lészen árva a gyermek, és siratja a csatatéren elveszett fiát az édesanya, — ám csak akkor, ha kísértésbe akarod vinni a nemzeteket, és betellett az ö bűneiknek mértéke teljesen: —
You send famine on the earth, you smite the golden calf on the blessed wilderness, you stir up wrath against us, you make men’s souls boil, so that they are blinded and break against one another, you call the father of the family from his peaceful hearth, and widow the loving spouse, at your word the child shall be an orphan, and the mother shall mourn for her son lost in the field of battle, — but only if you will tempt the nations, and make the measure of their sins full: —
de irgalmas tudsz te lenni módfelett; elfelejted hamar a te haragodat, és nem akarod látni a mi vétkeinket.
But you can be merciful beyond measure; you will soon forget your wrath, and will not see our iniquities.
Ha visszatérnek a te trónusodnak zsámolyához a népek és a birodalmak, és bizakodnak benned, akkoron kisüt ujra a te szeretetednek napja, ujra hangozik a békességes nyugalomnak hangja, az örömnek dallama, s a megelégedésnek énekes szava szerte a családi otthonokban, a hegyek alján a pásztorok ajakán, az oszlopcsarnokos palotákban, és a mezőségek kicsiny kunyhóiban.
If the nations and kingdoms shall return to the footstool of your throne, and trust in you, then shall the sun of your love shine again, and the voice of peace and quietness, the melody of joy, and the voice of contentment, shall be heard again in the homes of the families, in the lips of the shepherds in the hills, in the palaces with their porticoes, and in the little huts of the fields.
A hova te elküldöd a te áldó angyalaidat, ott csudákat művel a serény munka, virul az ország, nagygyá lesz a nemzet, és messze földeken hirnevessé lészen.
Wherever you send your blessed angels, there shall diligent work do wonders, there shall the kingdom flourish, there shall the nation be great, and from there shall it be renowned in far lands.
Most azonban súlyosan ránk nehezedett a te sujtoló kezed: bánatban sírunk teelőtted Istenünk: elveszett álomként siratjuk hazánknak üdvösségét. Oh ne hagyj el minket a mi végtelen fájdalmunkban! Amiképpen gyermekek féltik az édes anyának drága életét, aképpen aggódunk mi a mi édes anyánkért, a mi édes hazánkért. Hitünkre kérünk téged, fordíts el róla minden veszedelmet! emeljed fel a süllyedésből! Oh Isten! Isten! oszlassad el a bajaink, szeressed ujra a mi szép hazánkat!
But now your smouldering hand is heavy upon us: we weep before you, O God, in sorrow: we mourn for the salvation of our country as a lost dream. O forsake us not in our endless sorrow! As children fear for the dear life of their sweet mother, so we are anxious for our sweet mother, our sweet country. We beseech you, by faith, to turn away from her all evil. Lift her from her sinking. O God! God, make us forget our troubles, make us love our beautiful country again!
Ámen.
Amen.

This prayer by Rabbi Arnold Kiss for the kingdom of Hungary in a time of national crisis, “Országos bánat, közös baj idején,” was first published in his anthology of prayers for Jewish women, Mirjam (1897) on p.289-291. It doesn’t appear to me to have been translated in the subsequent German edition (1907). I’ve set my English translation side-by-side with the Magyar. I am not certain what national crisis may have initially inspired this prayer. If you know, please provide details in the comments below. –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 


 


 

 

Comments, Corrections, and Queries