Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌍︎ Collective Welfare   //   Sovereign States & Meta-national Organizations   //   Romania   //   Rugăcĭune Pentru Regele | Prayer for the King [Carol Ⅰ, of Romania], by Rabbi Dr. Moses Gaster (1883)

Rugăcĭune Pentru Regele | Prayer for the King [Carol Ⅰ, of Romania], by Rabbi Dr. Moses Gaster (1883)

https://opensiddur.org/?p=38791 Rugăcĭune Pentru Regele | Prayer for the King [Carol Ⅰ, of Romania], by Rabbi Dr. Moses Gaster (1883) 2021-08-26 20:41:15 A variation of the prayer Hanoten Teshua by Rabbi Dr. Moses Gaster, from his <a href="https://opensiddur.org/?p=47378">סדור תפלת ישראל: <em>Carte de rugăciuni pentru Israeliţi</em></a> (Bucureşti, Editor L. Steinberg Stampfel, Eder & Comp. Pressburg 1883), p.192. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (translation) Moses Gaster (translation) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Government &amp; Country Romania 19th century C.E. 57th century A.M. הנותן תשועה haNotén Teshuah Romanian Jewry Romanian vernacular prayer
TABLE OPTIONS
Source (Romanian)Translation (English)
Doamne,
carele aĭ puterea și mărirea,
care hotărăștĭ despre împărăţiĭ și despre popoare,
care aĭ înfiinţat Domnĭ și stăpânĭ,
ca dreptatea și orânduĭala să domnească pe pământ,
dă binecuvântarea, sprijinul și ajutorul tăŭ:
O Lord,
who has power and greatness,
who decides over kings and over peoples,
who has established lords and masters,
that justice and order may reign on earth,
give your blessing, support and help:
Majestăţiĭ Sale
CAROL I, Regele României,
Inmulţește-ĭ zilele,
înmulţește puterea și slava tronuluĭ său.
Your Majesty
CAROL I, King of Romania,
Multiply your days,
multiply the power and glory of his throne.
Binecuvintează pe Majestatea Sa
ELISABETA, Regina României.
Bless Her Majesty
ELISABETA, Queen of Romania.
Binecuvintează pe toţĭ membriĭ ilustreĭ familie regale.
Bless all members of the illustrious royal family.
Binecuvintează ţara întreagă.
Bless the whole country.
Fă ca să se coboare duhul tăŭ de înaltă înţelepcĭune și de bun sfat
peste representanţiĭ poporuluĭ, cari lucrează pentru binele ţăriĭ,
ca armonia și pacea să domnească în ţara noastră,
ca inimele locuitorilor să fie pătrunse
de frica luĭ Dumnezeu,
de învăţătură și morală;
ca prin zel și activitate să se îmbogăţească poporul nostru,
și ca să se resimtă pretutindenea binecuvântarea unuĭ stat bine întocmit!
Let your spirit of high wisdom and good counsel descend
upon the representatives of the people who work for the good of the country,
that harmony and peace may reign in our land,
that the hearts of the inhabitants may be imbued
with the fear of God,
with learning and morals;
that through zeal and activity our people may be enriched,
and that the blessing of a well-made state may be felt everywhere!
Amen!
Amen!

This is the prayer for king and country by Rabbi Dr. Moses Gaster, from his סדור תפלת ישראל: Carte de rugăciuni pentru Israeliţi (Bucureşti, Editor L. Steinberg Stampfel, Eder & Comp. Pressburg 1883), p. 192. I have set the Romanian text side-by-side with an English translation. –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 


 


 

 

Comments, Corrections, and Queries