אחרי הצונמי | Prayer in the Wake of the Tsunami by Rabbi Shai Held (2004)

Hebrew English

אבינו שבשמים, אדון כל המעשים, רבון כל העולמים
רחם על כל אלה הסובלים מן המים הגועשים, והגלים הרועשים
חמול על מעשיך —
הביטה יי וראה צרתם,
האזינה אלוהים ושמע צעקתם.
Ruler of Creation, Master of the world:
Have mercy on all those who are suffering from the raging waters and the storming waves.
Have compassion on Your creatures –
Look, O Lord, and see their distress;
Listen, God, and hear their cries.

חזק את ידי המצילים,
נחם את האבלים,
רפא נא לפצועים.
Strengthen the hands of those who would bring relief,
comfort the mourners,
Heal, please, the wounded.

חָננו בינה והשכל לידע את חובותינו,
ופתח את לבינו
למען נושיט יד אל הנדכּאים.
ברכינו אלוהינו ונלך בדרכיך,
רחמנים בני רחמנים.
Grant us wisdom and discernment to know our obligations,
and open our hearts
so that we may extend our hands to the devastated.
Bless us so that we may walk in Your ways,
“compassionate ones, children of compassionate ones.”[1]Sefer HaḤinukh haRokeaḥ 44:1, 498:2. Cf. Talmud Bavli, Beitzah 32b: ואמר רב נתן בר אבא אמר …כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו

תן בנו אומץ וחכמה
למען נמנע אסון ומות.
מנע מגיפה בעולמיך,
וקיים מאמריך
וְלֹא־יִהְיֶה עוֺד מַבּוּל לְשַׁחֵת הָאָרֶץ
אמן. כן יהי רצון.‏
Grant us the will and the wisdom
to prevent further disaster and death;
Prevent plague from descending upon Your earth,
and fulfill Your words,
“Never again shall there be another flood to destroy the earth.”[2]Genesis 9:11 
Amen. So may it be your will.
Avinu SheBaShamayim, Adon Kol HaMa’asim, Ribon Kol HaOlamim,
Racheim Al Kol Eileh HaSovlim Min HaMayim HaGo’ashim VeHeGalim HaRo’ashim.
Chamol al Ma’asekha – Habitah Adonai, URe’ei Tzaratam;
Ha’azinah, Elohim, UShema Tza’akatam.
Chazeik et Yedei HaMatzilim, Nacheim et Ha-Aveilim, Refa Na LaPetzuim.
Choneinu Binah VeHaskeil Leida at Chovoteinu,
uFetach et Libeinu LeMa’an Noshit Yad el HaNidka’im.
Barkheinu Eloheinu VeNeileikh BeDarkekha, Rachmanim Benei Rachmanim.
Tein Banu Ometz VeChokhmah Lema’an Nimna Ason VaMavet;
Mena Mageifah BeOlamekha, VeKayyeim Ma’amerekha:
“VeLo Yihyeh Od Mabul LeShacheit et HaAretz.”
Amein, Kein Yehi Ratzon.

Rabbi Shai Held originally composed this prayer in the wake of the Asian tsunami disaster in 2004. We are grateful to Rabbi Held for contributing this and to Rabbi Stephen Belsky for making us aware of it. Please combine your prayers with an act of tzedaka that bring healing into the physical world. For more information on how you can help, please visit, Repair the World.

Notes   [ + ]

  1. Sefer HaḤinukh haRokeaḥ 44:1, 498:2. Cf. Talmud Bavli, Beitzah 32b: ואמר רב נתן בר אבא אמר …כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו
  2. Genesis 9:11

1 comment to אחרי הצונמי | Prayer in the Wake of the Tsunami by Rabbi Shai Held (2004)

 • From Temple Beth Am, Los Angeles:

  A Prayer in Response to Hurricane Sandy

  By Rabbi Ari Lucas

  Dear God of All Space and Time,

  You commanded that we dwell in sukkot to understand the fragility of our homes.

  We ask that You spread Your sukkat shalom – your sheltering peace over those affected by the storm.

  We read in Your Torah about the storm you brought in the time of Noah – a corrective for an earth that had become saturated with anger

  We ask that You remain true to Your covenant and restore order to nature.

  We call you Mashiv ha-ruah u’Morid hagashem – the One who causes the wind to blow and the rain to fall.

  We ask that do so livrakhah v’lo li’klalah – for a blessing, not for a curse.

  Strengthen the hands of those who seek to do Your will on this earth. Give them courage to heal the wounded and bring relief to those who are in need.

  In this time of uncertainty, we ask for Your blessing, protection, and our perpetual prayer for peace for us and all those who are feeling vulnerable at this time.

  Amen.

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא