Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌍︎ Collective Welfare   //   Trouble   //   Epidemics & Pandemics

A Supplication Before the Divine Throne During an Outbreak of Asiatic Cholera in Montreal by R’ Abraham de Sola (1849)

https://opensiddur.org/?p=16397 A Supplication Before the Divine Throne During an Outbreak of Asiatic Cholera in Montreal by R' Abraham de Sola (1849) 2017-08-04 09:09:28 This is a faithful transcription of a prayer appearing at the end of a sermon delivered by Rabbi Abraham de Sola in K.K. Shearith Yisrael (Montreal), "during the prevalence of asiatic cholera," and subsequently published in the <em>Occident and American Jewish Advocate</em> (7:7, Tishrei 5610/October 1849). The English translation is a "free translation" made by Rabbi Abraham de Sola. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Abraham de Sola https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Epidemics &amp; Pandemics 19th century C.E. English Translation 57th century A.M. North American Jewry Cholera Epidemic Montreal pestilence free translation Asiatic Cholera
Source (Hebrew) Translation (English)
אנא האל הגדול הגבור והנורא · משגב לעתות בצרה · אנחנו עבדיך וצאן מרעיתך באנו לפניך היום · למעון ביתך ומקום משכן כבודך · באימה · ביראה · בלב נשבר ונדכה · כי נשמע גם בכי גם צעקה בבתינו · ושוד ושבר בגבולינו · עלה מות בחלונינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות · ובצרת נפשנו ידינו רפות וברכינו כושלות · אין מרפא ותרופה אתנו לחבש את עצבותינו · ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו · ועל כן ה׳ אלהינו אנו מתפללים ומתחננים לפניך שתשמע ותקשיב לקול צעקתנו · אל נא רפא נא לנו · השקיפה ממעון קדשך מן השמים והצילנו מכל חלי רע מכל נזק ומכל צרה · היה לנו לצור מעוז ובצל כנפיך תסתירנו · הבה לנו עזרת מצר · כי ידך ה׳ לא תקצר:
Thou great, mighty, and tremendous God! Thou who art a safe shield in the hour of distress, we, thine unworthy servants and objects of thy tender care, approach Thee now in this thy sanctuary, with fear and trembling, yea, with hearts sorely oppressed; for, the pestilence hath gone forth, and is in our midst, and taketh from us both old and young, and there is no power nor ability with us to stay its ravages. Wherefore come we, beseeching Thee to listen to our supplications, and, O, our God, heal us now, we beseech Thee; yea, look down upon us from heaven, thy dwelling-place, hearken to our cries, and deliver us from this thy dread judgment. Spare us, O Lord, this great affliction, and cover us with the shadow of thy wing. Almighty Father, spare us, protect us, deliver us, we pray Thee, for thine hand hath not become shortened.
אלהים חיים גדול העצה ורב העליליה · אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם · ידענו ה׳ ידענו כי אין צדק אתנו · כי גוי חטא ועם כבד עון אנחנו · ומכף רגלנו ועד ראשנו אין בנו מתם · הן ה׳ אלהינו חטאנו עוינו פשענו ותט אשרנו מני ארחך · עונותינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים · על אלה בשנו להרים פנינו אליך ומודים אנחנו לפניך כי באמת ובצדק עניתנו וצדיק אתה על כל הבא עלינו ואנחנו הרשענו · ועתה אבינו אם אתה דן כמעשינו אויה לנו אוי לנפשנו כי אבדנו כלנו אבדנו · אכן על חסדך הגדול באמת נשעננו ושבנו היום בתשובה שלמה לפניך · כי יודעים אנחנו כי אין אתה חפץ במיתתנו · אלא רחום וחנון אתה ומרבה להטיב לכל ברואיך · כן ה׳ אלהינו אמרנו בלבנו נשוב מדרכנו הרעה ומן החמס אשר בכפינו וה׳ אלהינו בחסדיו הרבים ישוב ונחם ושב מחרון אפו ולא נאבד · אנא אלהינו אבינו אב הרחמים זכרה לנו לטובה ולחיים · קבל תשובתנו וביום נקרא מהר עננו · עננו ה׳ עננו ועשה למענך אם לא למעננו · כי אתה מלא רחמים ורב חסד לכל קוראיך · מהר לרפא נגענו · שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו · שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך:
Everlasting God! who art of infinite wisdom and discernment, who fully knowest all the ways of the children of men, we acknowledge, O Lord, we acknowledge that there is no righteousness in us; that we are a sinful people; that we have transgressed and done abominably; that we have inclined our steps from walking in thy ways; that our trespasses have been manifold; and that the cry of our unrighteousness is so great as to reach unto heaven. And it is because we feel that we have grievously sinned, that we are now ashamed to raise our eyes to Thee, dread Judge, fearing thy just anger and punishment. We know, O Lord, that if Thou visitest us according to our works, that we are lost; but we depend upon thine infinite mercy and compassion, which, most gracious God, we implore thee to let prevail over thine attribute of strict justice, and, to this end do we present ourselves before Thee today, with contrite and penitent hearts; for we also know, O Lord our God, that Thou wouldst delight more in our penitence than in our death, and therefore have we determined to turn us from our evil way, and from the violence which is in our hands, that Thou mayest repent of the evil which Thou hast thought to do unto us thy people. Then accept our humiliation, we pray Thee, and grant our prayer. Hasten to heal our wounds, and turn the fierceness of thy wrath from the sons of Israel, thy chosen, for thy sake, O Lord, if not for ours.
ולי אני עבדך אשר נפשי נכספה וגם כלתה לחצרותיך ה׳ · העומד היום במקדשך המעט להתפלל ולהתחנן בעד בני אברהם אוהבך העומדים פה היום לפני כסא כבודך · ובעד כל ישראל סגולתך בכל מקום שהם · הטה נא אזניך לשועתי · תנה לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי · אנא ה׳ תכון תחנתנו קטרת לפניך וקבל ברצון את התפלה אשר אנחנו מפילים לפניך ברוח נשברה ובתשובה שלמה · הסר תסיר ממנו כל המחלה אשר בגודל צדקך שמת עלינו · ואתה ה׳ אל רופא רחמן ונאמן אתה ואין בלתך היה עם כל איש ואיש אשר נדב לבם להביא למלאכת רפאות · אנא אבינו תן בלבם בינה להבין להשכיל ולהוליך המֻכים אשר הנגף בם מיגונם לשמחה ומאבלם לששון · ויען כי טוב היה בעיניך ה׳ לקחת לך מן העם אשר אתנו אנא אבינו סלח נא והושיעה נא ובעדן תהיה מנוחתם · ה׳ צבאות · היה עמנו עם הבריאים והתמד בריאותנו שלא יצלח הכלי יוצר עלינו ולא יכרת ממנו איש · לא תאנה אלינו רעה ונגע לא יקרב באהלינו · כי מלאכיך תצוה לנו לשמר אתנו בכל דרכינו עד יום הגדול והנורא (יב״ב) יום אשר פדויי ה׳ ישכון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה · אמן:
O regard with favour the supplications which thine unworthy servant has ventured to present to Thee, on behalf of these, thy children, now standing in thy minor sanctuary, and of all thy people, wherever they be. Lord, deign that our supplications may ascend before Thee as sweet incense, and listen to our prayers with gracious favour. Remove completely from us the pestilence, with which, in the vindication of thy justice and sovereignty, Thou hast been pleased to visit us. Be with all those who attempt to heal the wounds wherewith it doth wound us; and as Thou art the only true and faithful physician, do Thou graciously bestow on them such a spirit of knowledge and discernment, as may enable them to assuage somewhat the pains of the sick bed. Pardon, O Lord, all those whom the pestilence hath taken suddenly from us; O save them, and take them unto Thee. Continue to show thy loving kindness unto those on whom thou still bestowest the blessing of health; so that the destructive instrument formed against us may not prosper. O give thine angels charge concerning us, to guard us at all times, and speedily bring unto us that day, when “the ransomed of the Lord shall return and come to Zion, with songs and everlasting joy upon their heads; joy and gladness shall they obtain, and sorrow and sighing shall flee away.”[1]  Isaiah 51:11  Amen.

This is a faithful transcription of a prayer appearing at the end of a sermon delivered by Rabbi Abraham de Sola in K.K. Shearith Yisrael (Montreal), “during the prevalence of asiatic cholera,” and subsequently published in the Occident and American Jewish Advocate (7:7, Tishrei 5610/October 1849). The English translation is a “free translation” made by Rabbi Abraham de Sola. In a footnote, Rabbi de Sola shares that his younger brother died of cholera in 1833.

Of this character was the death of the speakers younger brother, Raphael, who fell a victim to the malignancy of the cholera morbus during its fatal ravages in London, (A. M. 5593—1833,) after an illness of only some three or four hours. Departing this life young in years and guiltless of transgression, his spirit is now partaking of the bliss reserved for the just, (ת’ נ׳ צ’ ב’ ה׳ א׳).

For more on the Canadian Cholera Epidemic of 1849, see this entry in the Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present (ed. George C. Kohn, 2007).

Source

Download Gods-Judgments-on-Earth-by-Abraham-de-Sola-from-The-Occident-October-1849.pdf (PDF, 9.25MB)

Notes

Notes
1 Isaiah 51:11
 

 

Comments, Corrections, and Queries

  the Open Siddur Project [logo]

  Download all posts and pages: ZIP (via github)

  copyleft symbol Copyleft 2002-Present, Contributors to the Open Siddur Project. חלק מהזכויות שמורות | Some Rights Reserved.

  All works published on opensiddur.org that are not yet in the Public Domain remain under the copyright of their respective creators and copyright stewards.
  Unless otherwise indicated, all creators and copyright stewards have graciously shared their work under one of the following Open Content licenses until the term of their copyright expires and their work enters the Public Domain.

  IconographyLicense Name
  Creative Commons Attribution/ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International (עברית | English)
  Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International (עברית‏ | English)
  Creative Commons Zero (CC0), a Public Domain dedication (English)

  The default license under which all content is shared on this site is the Creative Commons Attribution/ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International license.
  All fonts rendered through CSS @font-face are licensed with either an SIL-Open Font License (OFL) or a GNU Public License with a Font Exception clause (GPL+FE).

  The Open Siddur is financially supported by recurring donations via Patreon. One-time tax-deductible donations may be made through Jewish Creativity International, a 501(3)c registered non-profit organization acting as our fiscal sponsor.

  The views expressed in contributed works represent the views of their creator(s) and do not necessarily represent the views of the Open Siddur Project's developers, its diverse community of contributors, patrons, or institutional partners.

  TERMS OF USE | COPYRIGHT | PRIVACY | UPLOAD | DONATE (PATREON or FUNDRAZR) | CONTACT


  Sign up for the latest.

  * indicates required


  Email Format


  
  MENU