בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   Life cycle   //   Jewish Life Cycle   //   Conversion
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

תעודת גירות | Certificate of Conversion template for adults (Hebrew-English and gender-neutral), by Rabbi Jonah Rank

https://opensiddur.org/?p=26483 תעודת גירות | Certificate of Conversion template for adults (Hebrew-English and gender-neutral), by Rabbi Jonah Rank 2019-08-18 10:48:19 A gender-neutral Hebrew-English conversion certificate template for adults. Text the Open Siddur Project Jonah Rank Jonah Rank https://opensiddur.org/copyright-policy/ Jonah Rank https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ketubot & other Shtarot (Documents) Conversion gender inclusive 21st century C.E. 58th century A.M. גרות gerut Needing Vocalization

DOWNLOAD:
ODT

Hebrew English
תעודת גירות
Certificate of Conversion
מעידים אנו, נפשות חתומי מטה, במותב תלת נפשתנא כבי דינא כחדא הוינא, כאן בעיר (שם העיר) במדינת (שם המדינה) שביום (מספר היום לשבוע) בשבת (מספר היום לחודש) לחודש (שם החודש) שנת (מספר השנה) לבריאת עולם:
We, the three witnesses whose signatures appear below—sitting together on an assembled Beit Din (‘court’) here in the city of (NAME OF CITY) in the (STATE/PROVINCE) of (NAME OF CITY/PROVINCE) on (DAY OF THE WEEK), the (ADJECTIVAL NUMBER DAY OF THE HEBREW MONTH) day of (NAME OF THE HEBREW MONTH) in the year (NUMBER OF THE HEBREW YEAR) in the Jewish calendar, which corresponds to the (ADJECTIVAL NUMBER DAY OF THE GREGORIAN MONTH) day of (NAME OF THE GREGORIAN MONTH) in the year (NUMBER OF THE GREGORIAN YEAR) in the Gregorian calendar— testify that:
אתא קדמנא נפשא ד(השם החלוני) והביעה את רצונה העז להסתפח בנחלת ישראל ולחסות תחת כנפי השכינה. לשם זה נפש זו טבלה בפנינו במקוה כשר כדת וכדין וקבלה על עצמה לקים את המצות וללמוד תורה.
(ENGLISH-LANGUAGE LEGAL NAME) came before us and expressed their strong desire to attach themselves to the heritage of the people Israel and to take shelter under the wings of the Shekhinah (the Divine ‘Presence’). For this sake, this soul has immersed before us in a mikveh that is kosher in accordance with the law and customs of the Jewish people and accepted upon themselves the responsibilities of fulfilling mitzvot (‘commandments’) and studying Torah.
על כן קבלנו נפש זו מבין גרי הצדק בעם ישראל ויקרא שם נפש זו בקהל יהוה
(השם היהודי)
ותקרא בשם יהוה ותעבדנו שכם אחד עם ישראל למען החסד והאמת והצדק והשלום, וכן יהי רצון.
Accordingly, we have accepted this soul among those righteous converts in the nation of Israel, and, in the congregation of Adonai, let the name of this soul be called
(THE HEBREW NAME IN HEBREW LETTERS WITH VOWELS),
which can be transliterated as
(THE HEBREW NAME IN ENGLISH TRANSLITERATION),
and let this soul call to the Divine with the name of Adonai, worshiping our God, together with the nation Israel, for the sake of lovingkindness, truth, righteousness, and peace—and may it be God’s will.
יברכה יהוה אלהי אברהם אבינו ושרה אמנו ויחזקה ויאמצה למען תשאר נאמנה לתורתנו הקדושה ומסורה לאמונת ישראל, ולמען תשאר נפש יקרה לעם ישראל הנועד להיות עד לאחדות האלהים ולצדקתו.
May Adonai, the God of Avraham and Sarah our ancestors, bless this soul with the strength and courage to stay faithful to our sacred Torah and bound to the faith of the people Israel and to stay dear to the nation Israel, appointed to serve as a witness to the oneness of God and God’s righteousness.
מה שראינו ושמענו ונעשה לפנינו, כתבנו וחתמנו ב(מספר יום לחודש) לחודש (שם החודש) בשנת (מספר השנה), והכל שריר וקים.
That which we have seen and heard and has been done before us we have inscribed and signed on the (ADJECTIVAL NUMBER DAY OF THE HEBREW MONTH) day of (NAME OF THE HEBREW MONTH) in the year (NUMBER OF THE HEBREW YEAR) in the Jewish calendar, which corresponds to the (ADJECTIVAL NUMBER DAY OF THE GREGORIAN MONTH) day of (NAME OF THE GREGORIAN MONTH) in the year (NUMBER OF THE GREGORIAN YEAR) in the Gregorian calendar. All of the aforementioned is authoritative and effective.
נאום _________________________________________________________ בעדות
נאום _________________________________________________________ בעדות
נאום _________________________________________________________ בעדות
Signed: ___________________________________________________________________ Witness

Signed: ___________________________________________________________________ Witness

Signed: ___________________________________________________________________ Witness


I have been writing non-binary certificates for folks with whom I’ve worked on conversion, but rather than applying Lior Gross’ system, I have opted for workarounds within classical Hebrew so as to ensure that the language is comprehensible. Depending on where someone’s Jewish journey may take them, having a clear and comprehensible te’udat gerut can be critical; of course, I also recognize that there are many institutions and individuals who would not accept conversions that I have overseen.

Source

Download Gender-Neutral-Certificate-of-Conversion-Jonah-Rank-2019.pdf (PDF, 106KB)

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries