תפילת דרך משולשת | A Kavvanah for Crossroads: Triple Prayer for the Road, by Yakov Green

Hebrew English

כשאני נתקל בצומת, אני מתפלל
שאבחר בדרך נכונה.
When I encounter a crossroads, I pray
To choose a correct path.

כשאני בוחר בדרך, אני מתפלל
שהיא תוביל אותי למקום נכון.
When I choose a path, I pray
It will lead me to a correct place.

כשאני מגיע לסוף דרך, אני מתפלל
שלא יהיה סוף לדרך.‏
When I reach a path’s end, I pray
The path will have no end.

Yakov Green shared the short kavvanah (intention, meditation) which he wrote in Hebrew one morning[1]Written Wednesday, March 23, 2011 at Beit Midrash Elul in Jerusalem. He later translated it into English.

Notes   [ + ]

  1. Written Wednesday, March 23, 2011

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא