Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌳︎ Life cycle   //   Living & Struggle   //   Well-being, health, and caregiving

Bajban | Prayer in a personal crisis, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

https://opensiddur.org/?p=39201 Bajban | Prayer in a personal crisis, by Rabbi Arnold Kiss (1897) 2021-09-25 20:06:23 This prayer by Rabbi Arnold Kiss for when one is confronted by grave difficulties, "Bajban," was first published in his anthology of prayers for Jewish women, <em>Mirjam</em> (1897) on p.285-286 Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (translation) Arnold Kiss https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Well-being, health, and caregiving 57th century A.M. Jewish Women's Prayers Hungarian Jewry teḥinot in Magyar Magyar vernacular prayer 19th century C.E. תחינות teḥinot
Source (Magyar) Translation (English)
Rettegés és fájdalom környez engem Istenem! mint az űzött vad elött, aképpen van elzárva előttem az én nagy bajomban minden menekülés. Oh nyissál rést nekem a menekvésre a szorongatásnak sövényei között, óh vedd el rólam a rámszakadt veszélyt.
Fear and sorrow surround me, O my God, as before the hunted beast, so is all escape barred from me in my great danger. O open a gap for me to escape among the hedges of affliction, O remove from me the trouble laid upon me.
Kietlen elöttem szomorúságomban az egész világ — óh ha sokáig égeti a szivemet bánatom sebe, nem tudom elviselni tépő fájdalmait — én összeroskadok. Nyugtalan nappalaim vannak, nem találok örömet semmiben, éjszakai virrasztásoktól ég a szemem. Örvénybe estem — nyújtsd felém mentő karodat.
The whole world is desolate before me in my sorrow — O if long my heart burns with the wound of my grief, I cannot bear its tearing pains — I shall collapse. I have restless days, I find no joy in anything, nightly vigils burn my eyes. I’ve fallen into a vortex — extend your saving arm to me.
Siratón vallom: vétkeztem ellened, érdemben veszem el büntetésemet, óh de elégeljed meg már bűneim ostorozását. Tűzben az ércz is hajladoz, — az én gyönge lényem nincs érczbe öntve, a szenvedés hamar kimeríti erejét. Sziklákat összetörsz te haragodban Istenein! — engem csapásaid legkisebbike is lelki nyomorékká tesz — és most nagy mélységből hívlak téged Istenem!
I confess my sin against you, I take my punishment on merit, O but be satisfied with the scourging of my sins. In fire even iron is bent, — my frail being is not cast in iron, suffering soon exhausts its strength. You crush rocks in your wrath, O God, — the least of your blows makes me a spiritual wretch — and now from the depths I call upon you, O God!
Ne tartson sokáig kisértésed! vedd le rólam sujtoló kezedet! A tőrbe esett kis madarat te szabadítod ki, — ha úgy akarod — a veszedelem kínjaiból — hálóba estem én is, bontsd ki hálómnak összekuszált szálait! Ne hagyj elvesznem kétségeimben, romlásban, szerencsétlenségben.
Let not your temper last long! Remove your smothering hand from me! You shall deliver the little bird that is snared, — if you will it — from the torments of perdition — in a web I am caught, untangle the threads of my web! Let me not be lost in doubt, in ruin, in misfortune.
Te ismered az én nagy bajomat, te megérted az én keservemet, — emberek rajtam nem tudnak segíteni! te, aki annyi szerencsétlent megmentettél, még akkor is, amikor azt hitték mindenek, hogy nincsen többé menekülés — könyörülj te rajtam. Te, aki csodákat tudsz tenni — ne hagyj el éppen engemet, tekints le rám a magasságból Istenem! »Hiszek tebenned, bár azt kell mondanom: nagyon nyomorúságos vagyok én!« Istenem! Istenem! légy velem!
You know my great trouble, you understand my sorrow, — men cannot help me! you who has saved so many wretches, even when all thought there was no escape — have mercy on me. You who can work miracles — do not just abandon me, look down on me from on high, O God! “I believe in you, though I must say, I am very miserable.” God! God, be with me!
Ámen.
Amen.

This prayer by Rabbi Arnold Kiss for when one is confronted by grave difficulties, “Bajban,” was first published in his anthology of prayers for Jewish women, Mirjam (1897) on p.285-286. It doesn’t appear to me to have been translated in the subsequent German edition (1907). I’ve set my English translation side-by-side with the Magyar. –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 

 

 

Comments, Corrections, and Queries

  the Open Siddur Project [logo]

  Download all posts and pages: ZIP (via github)

  copyleft symbol Copyleft 2002-Present, Contributors to the Open Siddur Project. חלק מהזכויות שמורות | Some Rights Reserved.

  All works published on opensiddur.org that are not yet in the Public Domain remain under the copyright of their respective creators and copyright stewards.
  Unless otherwise indicated, all creators and copyright stewards have graciously shared their work under one of the following Open Content licenses until the term of their copyright expires and their work enters the Public Domain.

  IconographyLicense Name
  Creative Commons Attribution/ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International (עברית | English)
  Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International (עברית‏ | English)
  Creative Commons Zero (CC0), a Public Domain dedication (English)

  The default license under which all content is shared on this site is the Creative Commons Attribution/ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International license.
  All fonts rendered through CSS @font-face are licensed with either an SIL-Open Font License (OFL) or a GNU Public License with a Font Exception clause (GPL+FE).

  The Open Siddur is financially supported by recurring donations via Patreon. One-time tax-deductible donations may be made through Jewish Creativity International, a 501(3)c registered non-profit organization acting as our fiscal sponsor.

  The views expressed in contributed works represent the views of their creator(s) and do not necessarily represent the views of the Open Siddur Project's developers, its diverse community of contributors, patrons, or institutional partners.

  TERMS OF USE | COPYRIGHT | PRIVACY | UPLOAD | DONATE (PATREON or FUNDRAZR) | CONTACT


  Sign up for the latest.

  * indicates required


  Email Format


  
  MENU