Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌳︎ Life cycle   //   Living & Struggle   //   Well-being, health, and caregiving   //   Hálaima a bajból való menekülésért | Thanksgiving for deliverance from trouble, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

Hálaima a bajból való menekülésért | Thanksgiving for deliverance from trouble, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

https://opensiddur.org/?p=39192 Hálaima a bajból való menekülésért | Thanksgiving for deliverance from trouble, by Rabbi Arnold Kiss (1897) 2021-09-25 18:33:28 This prayer of thanksgiving by Rabbi Arnold Kiss for deliverance from danger, "Hálaima a bajból való menekülésért," was first published in his anthology of prayers for Jewish women, <em>Mirjam</em> (1897) on p.286-288. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (translation) Arnold Kiss https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Well-being, health, and caregiving 19th century C.E. תחינות teḥinot 57th century A.M. Jewish Women's Prayers Hungarian Jewry teḥinot in Magyar Magyar vernacular prayer
TABLE OPTIONS
Source (Magyar)Translation (English)
Dicsérlek téged könnyes szemmel Istenem! magasztallak, és áldva áldom nevedet amig csak élek. Te meghallgattál engemet, és nem engedtél romlásban vesznem el. Megszántál engemet, és siralmamat örömre változtattad át. Innen a biztos révből, bizodalmám mentő csolnakából, viharzó hullámok közül, a menekülés partjához érve küldöm tehozzád forró hálaimámat. Vedd el tőlem az én hálakönnyektől égő imádságomat, hadd áldjam jóságos nevedet apáim zsoltárával ekkép:
I praise you with tears in my eyes, O God, I praise you, and bless your name as long as I live. You have heard me, and dids not let me perish in ruin. You have comforted me, and turned my sorrow into joy. From this safe anchorage, from the saving shoal of my trust, from the stormy waves, reaching the shore of escape, I send you my fervent thanks. Take from me my prayers of thanksgiving, that I may bless your good name with the psalm of my fathers:
»Mivel fizessem meg az Örökkévalónak én rajtam való minden irgalmas cselekvéseit?
Fölemelem az üdvnek serlegét, és hívom az Örökkévaló nagy nevét.
Teljesiteni akarom fogadalmaimat az ő egész népének szine elött.
Kedves az Úrnak szemeiben az ő jámborainak boldogsága,
nem hagyja elveszni azokat, akik benne biznak.
Óh, én Istenein! szolgád vagyok én,
én vagyok a te szolgád, szolgálód fia — megoldottad az én bilincseimet.
Tenéked áldozom a hála áldozatát,
és az Örökkévaló nevét hívom én…«
“Wherewith shall I repay the Eternal for all his merciful acts upon me?
I will lift up the cup of salvation, and call upon the great name of the Eternal.
I will fulfil my vows in the sight of all his people.”
Blessed is the joy[1] Cf. Psalms 116:15 part  of his righteous in the eyes of the Lord,
He will not forsake those who trust in him.
O my God, I am thy servant,
I am thy servant, the son of thy servant: thou hast loosened my fetters.
To thee will I offer the sacrifice of thanksgiving,
and I will call upon the name of the Eternal…” (Psalms 116:12-17)
»A mélységből hívtam Istenemet, —
és ő felelt nekem nagyságos szabaditással.
Velem van az Isten, nem félek én —
mit tehet nekem ember fia?
Velem van az Isten segítőim között,
és én vidáman látom ellenségeiméi a földre esni le.
Jobb az Örökkévalóban bizakodni, mintsem hogy bizni az emberekben.
Jobb az Örökkévalóban bizakodni, mintsem hogy bízni az előkelőkben…«
“From the depths I called upon my God,
and he answered me with expansiveness.
God is with me, I will not fear:
what can the son of man do to me?
God is with me among my helpers,
and I joyfully see my enemies fall to the ground.
It is better to trust in the Eternal than to trust in men.
It is better to trust in the Eternal than to trust in nobles…” (Psalms 118:5-8)
»Majdnem, hogy elestem,
majdnem hogy végem lett, de Istenem megsegített.
Erősségem és énekem énnekem az Isten,
és lön az én segítségemre.
Az ujjongásnak és segítségnek hangja csöndül az igazak sátoraiban,
az Örökkévaló jobbja diadalt cselekszik.
Az Örökkévaló jobbja dicsőséges;
az Örökkévaló jobbja győzedelmet végez.
Nem pusztulok én el, hanem élek én és elbeszélem Isten csodatetteit.
Fenyítve fenyitett meg engem az Isten, de a romlásnak nem adott át.
Nyissátok ki hát nékem az igazság kapuit, hadd menjek rajta be, hadd dicsérjem az Istent.
Ez a kapu az Örökkévalóé — igazak bevonulnak rajta.
Köszönöm néked Istenem, hogy meghallgattál engem, és üdvöm lettél énnekem.«
“I almost fell,
I almost died, but my God helped me.
My strength and my song is God to me,
and he comes to my help.
The voice of rejoicing and help shall sound in the tents of the righteous,
the right hand of the Eternal shall triumph.
The right hand of the Eternal is glorious;
the right hand of the Eternal is victorious.
I will not perish, but I will live and tell the wonders of God.
God hath chastened and threatened me, but hath not delivered me to destruction.
Open ye therefore the gates of righteousness for me, that I may enter in, and praise God.
This is the gate of the Eternal — the righteous shall enter in.
I thank thee, O God, that thou hast heard me, and hast been my salvation.” (Psalms 118:13-21)
Ámen.
Amen.

This prayer of thanksgiving by Rabbi Arnold Kiss for deliverance from danger, “Hálaima a bajból való menekülésért,” was first published in his anthology of prayers for Jewish women, Mirjam (1897) on p.286-288. It doesn’t appear to me to have been translated in the subsequent German edition (1907). I’ve set my English translation side-by-side with the Magyar. –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 

Notes

Notes
1Cf. Psalms 116:15 part

 

 

Comments, Corrections, and Queries