תפילה לפני חלוקת תרופות | Prayer before the dispensation of medication, by Dafna Meir, z”l

Hebrew (source) English (translation)

יהי רצון מלפניך, בורא העולם
המנהלו בחסד וברחמים
שתזכה אותי לחלק תרופות
לעמך ישראל
הזקוקים לישועה
וגם לבני עמים אחרים
הנמצאים תחת הטיפול המסור של שליחיך הנאמנים
העושים עבודת קודש
בימים ובלילות,
בשבתות ובחגים,
ללא לאות
May it be your will, Creator of the World,
who manages it with mercy and compassion,
that you entitle me to distribute medication
to those of Israel, your nation,
who need to be rescued,
and also to those of the other nations
who are receiving the treatment of your faithful messengers,
that keep up the holy work,
day and night,
on the Sabbath days and on holidays,
tirelessly.

זכני נא להבין, לדעת ולזכור תמיד,
כי התרופות הן מתנה ממך,
ופועלות בשליחותך
Please grant me the privilege to understand,
to know and to always remember that the medicines are your gift,
and act under your vocation.

זכני נא לחזות ולשמוח
בהשפעתן המיטיבה של התרופות אותן
אחלק לחולים ברחמים
Please grant me the privilege to observe and rejoice
in the beneficial effects that these medicines,
which I will distribute with mercy to the ill patients, will have.

זכני נא לתת את התרופות
מתוך ריכוז,
ומתוך הבנת מנגנון
פעולת התרופה על המחלה
Please grant me the privilege to distribute the medication
while being aware and fully concentrated,
and while understanding the underlying therapeutic mechanisms
by which the medicine affects the disease.

זכני נא להבחין בזמן בכל טעות,
שלי או של חבריי,
בשרשרת מתן התרופה,
ולפעול במהירות לתיקונה
בטרם תגיע התרופה לגופו של החולה
Please grant me the privilege to notice any and every mistake and error,
of my own and those of my friends in the line of medication distribution,
and to act rapidly to correct it,
before the medicine reaches the body of the ill patient.

זכני נא לפעול תמיד מתוך ענווה,
ללמוד וללמד אחרים על ההצלחות והכשלונות בחלוקת התרופות
Please grant me the privilege to always act humbly,
to learn and teach others of the successes and failures in medication dispensing.

זכני נא לתת תרופות לחולים
מתוך בריאותי האיתנה
ולהודות על כך שאיני נוטלת תרופות אלו בעצמי
Please grant me the privilege to distribute medicine to ill patients
from the state of my own robust and excellent health,
and to give thanks for the fact that I, myself, am not taking those medications.

זכני נא ללמוד להזדהות,
מתוך בריאות,
עם סבלו של החולה
ולעזור לו ככל יכולתי
בכלים שאתה נותן לי
יום יום
ושעה שעה.
Please grant me the privilege to sympathize,
from the standing point of my own health,
with the ill patients and their suffering,
and to help them, in the very best way I can,
with the tools that you give me,
day after day
and hour by hour.

אמן
Amen

This prayer was originally published April 13th, 2013 on Dafna Meir’s blog, Derekh Nashim (Women’s Ways), here, writing “את התפילה זכיתי לחבר תוך כדי למידה למבחן תרופות במחלקה הנוירוכירורגית בסורוקה, בה אני עובדת.” (The prayer I composed for a friend while studying for a test at the Neurosurgery department at Soroka Hospital, which I work.) English translation by Moshe F. via Israellycool. More about Dafna Meir, here and here. The prayer was disseminated widely over mailing-lists soon after Dafna was murdered in a terrorist attack on her home in Otniel in the South Hebron Hills on January 17, 2017.

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא