בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Days of Judgement & New Year Days   //   Yom Kippur
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

אדמה ושמים | Adamah v’Shamayim (Earth & Heaven), a prayer-poem by Rabbi Louis Polisson after the song by Shimon Lev-Tahor (Suissa)

https://opensiddur.org/?p=33807 אדמה ושמים | Adamah v'Shamayim (Earth & Heaven), a prayer-poem by Rabbi Louis Polisson after the song by Shimon Lev-Tahor (Suissa) 2020-09-27 12:25:30 This poem was composed at the end of August 2020 / Elul 5780 as part of Rabbi Katy Allen's <em>Earth Etudes for Elul</em> 5780. Text the Open Siddur Project Louis Polisson Louis Polisson https://opensiddur.org/copyright-policy/ Louis Polisson https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Yom Kippur זמן תשובה Zman teshuvah first person 21st century C.E. 58th century A.M. Prayers as poems תשובה teshuvah September 2020 Western United States wildfires 2020 United States racial reckoning Needing Vocalization
Hebrew English
אני יושב וצופה על העשבים הירוקים
חורש העצים לפני, לשמאל
אני שר
אדמה ושמים
חום האש
צליל המיים
אני מרגיש זאת
בגופי
ברוחי
ובנשמתי
I sit and look out over the green grass
The grove of trees just in front of me, to the left
I sing
Adamah ve-shamayim [earth and sky] 
Ḥom ha-eish [heat of fire] 
Ts’lil ha-mayyim [sound of water] 
Ani margish zot [I feel this] 
Be-gufi [in my body] 
Be-ruḥi [in my spirit] 
Uve-nishmati [and in my soul][1] Lyrics to “Adamah v’Shamayim” by Shimon Lev-Tahor (Suissa), 20th century. 
אבל האם אני מרגיש
את הכאב
את הסבל
של בני אדם עמיתים, בני חוה
בני עדן
בני אדמה
But do I feel
The pain
The suffering
Of my fellow human beings, children of Eve
Children of Eden
Children of Earth
תשובה, חזרה, היא
לשוב לעדן, כן
אבל גם שוב לגיהנום
שבו גופים הוקרבו
לאלים כוזבים
של שנאה ואש
Teshuvah, returning, then
Is back to Eden, yes
But also back to Gehinnom
Where bodies were sacrificed
To false gods
Of hate and fire
יהי גשם שמיני עצרת
יבא מהר
לשטוף את השנאה
לכבות את הלהבות
May the rain of the 8th day
Come swiftly
Wash away the hate
Extinguish the flames
יהי אדמה ושמים
יתדחשו ויחדשו אותנו
סולחים את חטאתינו
May the Earth and the Sky
Be renewed and renew us
Forgiving us our sins
יהי המלך בשדה
ישיבינו ונשובה
מחדש ימינו כקדם
May the Sovereign in the field
Return us and we will return
Renewing our days as of old

אדמה ושמים, מאת הרב לואיס לב שלום בן אשר זעליג ז׳׳ל וטובה פוליסון, אלול תש״פ (Adamah Ve-Shamayim (Earth and Heaven), by Rabbi Louis Polisson, August 2020 / Elul 5780). This poem was composed at the end of August 2020 / Elul 5780 as part of Rabbi Katy Allen’s Earth Etudes for Elul 5780. This prayer-poem was first published on the blog of Mayan Tikvah.

If you’d like to support Louis Polisson’s creative work, you can support him via PayPal at louis.polisson@gmail.com.

Notes

Notes
1 Lyrics to “Adamah v’Shamayim” by Shimon Lev-Tahor (Suissa), 20th century.

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries