בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Days of Judgement & New Year Days   //   Yom Kippur
Search
Exact matches only

מי שענה… הוא יעננו | Mi She’anah… Hu Ya’anenu – A Seliḥah for Yom Kippur (egal adaptation by Lisa Exler and R’ Julia Andelman, 2004)

https://opensiddur.org/?p=14412 מי שענה... הוא יעננו | Mi She'anah... Hu Ya'anenu - A Seliḥah for Yom Kippur (egal adaptation by Lisa Exler and R' Julia Andelman, 2004) 2016-09-21 09:28:09 An egalitarian adaptation of the seliḥa for Yom Kippur. Text the Open Siddur Project Rabbi Julia Andelman Rabbi Julia Andelman Lisa Exler Unknown Author(s) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Rabbi Julia Andelman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Yom Kippur סליחות seliḥot North America egalitarian traditional egalitarian 21st century C.E. 58th century A.M. Avot and Imahot in the merit of our ancestors Mi She’anah
Source (Hebrew) Translation (English)
מִי שֶׁעָנָה לְאַבְרָהָם אָבִֽינוּ
בְּהַר הַמּוֺרִיָּה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Abraham our father
on Mount Moriah
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְשָׂרָה אִמֵּֽנוּ
בְּפֶֽתַח הָאֹֽהֶל
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Sarah our mother
at the door of the tent[1] Genesis 18.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְיִצְחָק
בְּנָם כְּשֶׁנֶעֱקַד עַל גַבֵּי הַמִזְבֵּֽחַ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Isaac their son
when he was bound on the altar
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְהָגָר וְיִשְׁמָעאֵל
בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָֽׁבַע
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Hagar and Yishma’el
in the desert of Be’er Sheva[2] Genesis 21. While Hagar and Yishma’el are generally not invoked in Jewish prayer, the exception to this is on the High Holidays, when they are the centerpiece of the Torah reading on the first day of Rosh HaShanah. During the medieval period, many piyutim (liturgical poems) about Hagar were composed and recited as part of the Torah service.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְרִבְקָה
בְּלֶכְתָּהּ לִדְרוֺשׁ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Rebecca
when she went seeking[3] Genesis 25.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְיַעֲקֹב
בְּבֵית אֵל
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Jacob
in Beit Eil
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְרָחֵל וְלֵאָה
בְּפַדַּן אֲרָם
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Rachel and Leah
in Padan Aram[4] Genesis 29-30.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְתָּמָר
כְּשֶׁהוֺצִיאוּהָ לִשָּׂרֵף
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Tamar
when they brought her out to be burned[5] Genesis 38.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֺסֵף
בְּבֵית הָאֲסוּרִים
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Joseph
in prison
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְשִׁפְרָה וּפוּעָה
בְּמִצְרָֽיִם
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Shifra and Pu’ah
in Egypt[6] Exodus 1.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֺכֶבֶד וּמִרְיָם
עַל־שְׂפַת הַיְאֹר
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Yokheved and Miriam
on the bank of the Nile[7] Exodus 2.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לַאֲבוֺתֵֽינוּ
עַל יַם סוּף
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered our ancestors
at the Sea of Reeds
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְמֹשֶׁה
בְּחוֺרֵב
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Moses
at Horeiv
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְאַהֲרֹן
בְּמַחְתָּה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Aaron
with the censer
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְפִנְחָס
בְּקוּמוֺ מִתּוֺךְ הָעֵדָה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Pinhas
when he rose up from amidst the people
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לִיהוֺשֻֽׁעַ
בַּגִּלְגָּל
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Joshua
at Gilgal
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לִדְבוֺרָה
בְּהַר־תָּבוֺר
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Deborah
at Mount Tavor[8] Judges 4.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְרוּת
בְּרִדְתָּהּ לַגּֽוֺרֶן
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Ruth
when she went down to the threshing floor[9] Ruth 3.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְחַנָּה
בְּשִׁילֹה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Hannah
in Shiloh[10] I Samuel 1.  
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לִשְׁמוּאֵל
בַּמִּצְפָּה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Samuel
in Mitzpah
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְדָוִד וּשְׁלֹמֹה בְנוֺ
בְּירוּשָלָֽיִם
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered David and Solomon his son
in Jerusalem
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְאֵלִיָּֽהוּ
בְּהַר הַכַּרְמֶל
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Elijah
on Mount Carmel
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לֶאֱלִישָׁע
בִּירִיחוֺ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Elisha
in Jericho
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֺנָה
בִּמְעֵי הַדָּגָה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Jonah
in the belly of the fish
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְחִזְקִיָּֽהוּ
בְּחָלְיוֺ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Hezekiah
in his illness
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לַחֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה
בְּתוֺךְ כִּבְשַׁן הָאֵשׁ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Hananiah, Misha’el, and Azariah
in the burning furnace
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְדָנִיאֵל
בְּגוֺב הָאֲרָיוֺת
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Daniel
in the lions’ den
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְמָרְדְּכַי וְאֶסְתֵּר
בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Mordekhai and Esther
in the fortress city Shushan
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְעֶזְרָא
בַּגּוֺלָה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Ezra
in exile
answer us.
מִי שֶׁעָנָה לְכָל־הַצַּדִּיקִים וְהַחֲסִידִים וְהַתְּמִימִים וְהַיְשָׁרִים
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered all the righteous, the pious, the perfect, and the upright
answer us.

Adapted by Julia Andelman and Lisa Exler in September 2004. This adaptation was originally published as a PDF in pre-Unicode Hebrew. Re-transcribed for posterity in Unicode Hebrew by Aharon Varady in 2016.

Sources

"mi she'ana" in Mahzor ke-minhag ashkenazim heleq bet, 1709

mi she’ana” in Mahzor ke-minhag ashkenazim heleq bet, 1709

מִי שֶׁעָנָה לְאַבְרָהָם אָבִֽינוּ בְּהַר הַמּוֹרִיָּה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיִצְחָק בְּנוֹ כְּשֶׁנֶעֱקַד עַל גַבֵּי הַמִּזְבֵּֽחַ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיַעֲקֹב בְּבֵית אֵל
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֹסֵף בְּבֵית הָאֲסוּרִים
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְאֲבוֹתֵֽינוּ עַל יַם סוּף
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְמֹשֶׁה בְּחוֹרֵב
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְאַהֲרֹן בְּמַחְתָּה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְפִנְחָס בְּקוּמוֹ מִתּוֹךְ הָעֵדָה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לִיהוֹשֻֽׁעַ בַּגִּלְגָּל
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לִשְׁמוּאֵל בַּמִּצְפָּה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְדָוִד וּשְׁלֹמֹה בְּנוֹ בִּירוּשָׁלָֽיִם
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְאֵלִיָּֽהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לֶאֱלִישָׁע בִּירִיחוֹ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּגָה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְחִזְקִיָּֽהוּ בְּחָלְיוֹ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לַחֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה בְּתוֹך כִּבְשַׁן הָאֵשׁ
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְדָנִיאֵל בְּגוֹב הָאֲרָיוֹת
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְמָרְדְּכַי וְאֶסתֵּר בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְעֶזְרָא בַּגּוֹלָה
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְכָל הַצַּדִּיקִים וְהַחֲסִידִים וְהַתְּמִימִים וְהַיְשָׁרִים
הוּא יַעֲנֵֽנוּ.

Download Mi-Shenah-Julia-Andelman-and-Lisa-Exler-2004.pdf (PDF, 76KB)

Notes

Notes
1 Genesis 18.
2 Genesis 21. While Hagar and Yishma’el are generally not invoked in Jewish prayer, the exception to this is on the High Holidays, when they are the centerpiece of the Torah reading on the first day of Rosh HaShanah. During the medieval period, many piyutim (liturgical poems) about Hagar were composed and recited as part of the Torah service.
3 Genesis 25.
4 Genesis 29-30.
5 Genesis 38.
6 Exodus 1.
7 Exodus 2.
8 Judges 4.
9 Ruth 3.
10 I Samuel 1.

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries