בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Pilgrimage Festivals (Ḥagim/Regalim)   //   Pesaḥ   //   Leil Pesaḥ   //   Magid
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

הָא לַחְמָא עַנְיָא | Ieste el pan de la afrisiyon | Ha laḥ’ma anya (This is the Bread of Oppression): the opening of Magid in a Ladino translation

https://opensiddur.org/?p=36483 הָא לַחְמָא עַנְיָא | Ieste el pan de la afrisiyon | Ha laḥ’ma anya (This is the Bread of Oppression): the opening of Magid in a Ladino translation 2021-03-24 10:16:23 This is Ha Laḥma Anya in Aramaic with translations in Ladino and English, from the Passover Seder Haggadah of Rabbi Emily Aviva Kapor-Mater, <em>Haggadah Shir Geulah</em> (2015, v.2.1/2016). Text the Open Siddur Project Emily Aviva Kapor-Mater Emily Aviva Kapor-Mater https://opensiddur.org/copyright-policy/ Emily Aviva Kapor-Mater https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Magid Ladino Translation Openers invitation
Source (Aramaic) Translation (Ladino) Transliteration (Romanized Ladino) Translation (English)
הָא לַחְמָא עַנְיָא דַּאֲכָֽלוּ אַבְהָתָנָֽא בְּאְַרעָא דְמִצְרָֽיִם. כָּל־דִּכְפִין יֵיתֵי וְיֵכֻל, כָּל־דִּצְרִיךְ יֵיתֵי וִיפְסַח. הָשַּׁתָּא הָכָא, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל. הָשַּׁתָּא עַבְדֵי, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי וּבְנוֹת חוֹרִין׃
יסטאיי איל פאן דה לא אפֿריסייון קה קומירון מואסטרוס פאדרייס אן טיארה דה אגֿיפֿטו. טודו איל קי טיאניי אמברה בֿאנגה י קומאר, טודו איל קי טיאניי די מיניסטאר בֿאנגה י פאסקוויי. יסטאיי אניו אקי, א איל אניו איל בֿיאנין אן טיארה דה ישראל. יסטאיי אניו אקי סיארבֿוס, א איל אניו איל בֿיאנין יגֿוס איה יגֿאס פורוס.
Ieste el pan de la afrisiyon ke komiron muestros padres en tierra de Ayifto. Todo el ki tiene ambre venga i komer, todo el ki tiene di minister venga i paskwe. Ieste anyo aki, a el anyo el vienen en tierra de Israël. Ieste anyo aki siervos, a el anyo el vienen ijos e ijas foros.
This is the bread of oppression that our ancestors ate in the land of Egypt. Let all who are hungry come and eat; let all who are needy come celebrate Passover with us. This year we are here; next year in the land of Israel. This year we are slaves; next year free people.

This is Ha Laḥma Anya in Aramaic with translations in Ladino and English, from the Passover Seder Haggadah of Rabbi Emily Aviva Kapor-Mater, Haggadah Shir Geulah (2015, v.2.1/2016). She includes the following commentary,

The paragraph that begins the seder is in Aramaic, the everyday language of many Talmudic-era Jews. Here, it is also given in Ladino, the Romance language spoken by many Sefardi Jews. It is supposed to be understandable by everyone, because it is not a prayer, but an invitation. But are all who are hungry truly able to eat anywhere, let alone with us? How many of us would really invite a stranger into our house today? How can we fix the systemic problems that foster hunger, poverty, and oppression?

Source(s)

Loading

 


 

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries