בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Pilgrimage Festivals (Ḥagim/Regalim)   //   Pesaḥ   //   Pesaḥ Yamei Ḥag
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

מִי שֶׁבֵּרַךְ | Mi sheBerakh for Victims of Slavery, by Rabbi Joshua Boettiger (2009)

https://opensiddur.org/?p=3079 מִי שֶׁבֵּרַךְ | Mi sheBerakh for Victims of Slavery, by Rabbi Joshua Boettiger (2009) 2011-04-11 20:00:34 We are grateful to Rabbi Joshua Boettinger and Rabbis for Human Rights--North America (RHR-NA) for sharing the following petitionary prayer, A Misheberakh for Victims of Slavery. Originally published by RHR-NA on <a href="http://www.rhr-na.org/resource/misheberach-for-victims-of-slavery">their website</a> in 2009, the prayer attends to the desperate need to eradicate all forms of <a href="rhr-na.org/pesach">slavery that persist today</a>, especially in advance of the holiday celebrating our <em>Z'man Cheruteinu</em>, the season of our freedom, every Spring, every Pesaḥ. Text the Open Siddur Project Joshua Boettiger Joshua Boettiger T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights https://opensiddur.org/copyright-policy/ Joshua Boettiger Pesaḥ Yamei Ḥag After the Aliyot Slavery &amp; Captivity slavery North America human trafficking מי שברך mi sheberakh 21st century C.E. 58th century A.M. Needing Vocalization
Source (Hebrew) Translation (English)
מי שברך אבותינו ואמותינו
והוציאנו ממצרים
ופדנו מבית עבדים׃
הוא יברך וירפא את הסובלים בעבדות
ויוציאם לדרך חרות,
חמדה טובה ורחבה.‏
May the One who blessed our ancestors,
who brought us out of the land of Egypt
and freed us from being at home in slavery,
bless and heal those who are now suffering in slavery
and bring them on the path to freedom,
beautiful, bountiful, and expansive.
יי יחזקם ויחון אותם באומץ לב ואמונה
למען יחיו.
כן יחון אותנו בחיזוק, אומץ לב ואמונה
כדי שנרדוף צדק למען חרותם של כל יושבי תבל.‏
May Adonai give them strength, courage, and faith
in order that they may live,
and may Adonai give us strength, courage and faith
to pursue justice for the sake of the freedom of all humanity.
ולא ידע אף אדם את בושתה והשפלתה של העבדות
וכדי שנוכל כולנו לעבוד את יי כפי שנבראנו על ידיו —
כבני חורין
ונאמר אמן.‏
May no one again know the shame and humiliation of slavery
and may we – all of us – be able to serve Adonai as we were created —
as free men, women, and children.
And let us say: Amen.

We are grateful to Rabbi Joshua Boettiger and Rabbis for Human Rights–North America (RHR-NA) for sharing the following petitionary prayer, A Mi Sheberakh for Victims of Slavery. Originally published by RHR-NA on their website in 2009, the prayer attends to the desperate need to eradicate all forms of slavery that persist today, especially in advance of the holiday celebrating our Z’man Cheruteinu, the season of our freedom, every Spring, every Pesaḥ.

 PDF (or Print)

 
 
 

 

2 comments to מִי שֶׁבֵּרַךְ | Mi sheBerakh for Victims of Slavery, by Rabbi Joshua Boettiger (2009)

 • I need some help adding nikkud to this piece. The author included a transliteration, here, but I’m terrible at knowing when to add a qamatz instead of a patakh (and vice-versa), and when to add a dagesh.

  Mi Sheberach avoteynu v’imoteynu, v’hotzeyanu m’mitzrayim ufadanu m’beit avadim hu
  yivarech v’yirapeh et ha’sovelim b’avdut v’yotzeam l’derech cherut, chemdah, tovah
  ur’chava.
  Adonai yichazekam v’yachon otam b’ometz lev v’emunah l’ma’an y’chiyu. Ken yachon
  otanu b’chizuk, ometz lev v’emunah k’dei sh’nirdof tzedek l’ma’an cherutam shel kol
  yoshvei tevel.
  V’lo yeda af adam et ha’bushta v’hashpalta shel ha’avdut, v’kedei sh’nuchal kulanu
  la’avod et adonai k’fi sh’nivranu al yadav, k’bnei chorin v’nomar amen.

 • The transliteration above is not written for accuracy on the return trip back to Hebrew, either. It uses inconsistent symbols for vowels and sheva na and misses some places where there is no dagesh kal.

  There are some general rules, but there are enough special cases that it’s hard to list them in a comment and expect to get an accurate result.

Comments, Corrections, and Queries