הֲרֵינִי מְקַבֵּל עָלַי | A kavvanah to love your fellow as yourself, before prayer

Source (Hebrew) Translation (English)

נכון לומר קודם התפלה (דשחרית):
It is proper to say before morning prayers:

הֲרֵינִי מְקַבֵּל עָלַי מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁל וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ.
I hereby take upon myself the mitzvah, “Love your neighbor as yourself.”[1]Leviticus 19:18

לאחרי התפלה יאמר:
It is proper to say after prayer:

אַךְ צַדִּיקִים יוֹדוּ לִשְׁמֶךָ יֵשְׁבוּ יְשָׁרִים אֶת פָּנֶיךָ.
Indeed, the righteous will extol Your Name; the upright will dwell in Your presence.[2]Psalms 140:14

Rav Yitsḥak Luria, circa 16th century, on Leviticus 19:18, recorded in Minhagei ha-ARI z”l Petura d’Abba, p.3b by R’ Ḥayyim Vital:


קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת…
צריך שיקבל עליו מצוָת ואהבת לרעך כמוך
ויכוין לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו.
כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל
ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי
ובפרט אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד.
צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאלו הוא אבר אחד מן החברים שלו…
ואם יש איזה חבר מהם בצרה צריכים כולם לשתף עצמם בצערו
(דרושי השחר א, ע”ב)..
Before one arranges their prayers in the synagogue…
they should take upon themselves the mitsvah to love one’s neighbor as one’s self,
and direct themselves to love all of the children of Yisra’el as if each were one’s own soul.
Through this, one’s prayer is raised up to be included amongst all the prayers of Yisra’el
and [the prayer] can raise up to the heights where it can bear fruit.
And specifically [this is like] loving friends who study Torah together.
Each and every one of us needs to include ourselves as if we were but one limb from the body of friendship …
and if any of one’s friends are in trouble then we all need to share the sorrow together.

Many thanks for R’ Tyson Herberger’s help with this translation. Please comment to improve upon it.

Source

Download Before-and-After-Prayer-Lubavitch-Youth-Organization-ca.-1990.pdf (PDF, 539KB)

Notes   [ + ]

  1. Leviticus 19:18
  2. Psalms 140:14

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא