בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   Praxes   //   Solitude
Search
Exact matches only

תפילת יחיד | Tefillat yaḥid: a prayer for when praying by oneself, by David Zvi Kalman

https://opensiddur.org/?p=2856 תפילת יחיד | Tefillat yaḥid: a prayer for when praying by oneself, by David Zvi Kalman 2011-03-20 02:03:03 God and God of my forefathers and foremothers, as I stand here in an innermost room and pray, so too should you in an innermost room heed my questions, my praises and my requests, both from the utterances of my mouth and the utterances of my heart. Even if I am silent, you will know that my tefilla is directed towards you, who is One and whose name is One, alone in all the worlds. My heart is awake and my voice knocks. Open for me, my Lord, my Perfect One, the gates of Tefilla. Text the Open Siddur Project David Zvi Kalman David Zvi Kalman https://opensiddur.org/copyright-policy/ David Zvi Kalman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Davvening Solitude North America Solo Without a Minyan 21st century C.E. Openers 58th century A.M. Philadeelphia Needing Vocalization
Source (Hebrew) Translation (English)
ה׳ אלקי ואלקי אבותי ואמותי,
כשם שאני עומד בתוך חדרי חדרים ומתפלל,
כך בתוך חדרי חדרים שמע
את תהילותי ואת בקשותי,
גם מהרהורי פי גם מהרהורי לבי.
ואף אם אני שקט
תדע שתפלתי מכוונת לך,
אחד ושמך אחד,
לבד בעולמים.
לבי ער וקולי דופק.
פתח לי,
אדוני תמי,
שערי תפילה.
God and God of my forefathers and foremothers,
as I stand here in an innermost room and pray,
so too should you in an innermost room heed my questions,
my praises and my requests,
both from the utterances of my mouth and the utterances of my heart.
Even if I am silent,
you will know that my tefilla is directed towards you,
who is One and whose name is One,
alone in all the worlds.
My heart is awake and my voice knocks.
Open for me,
my Lord, my Perfect One,
the gates of Tefilla.

This prayer was first published at David Zvi Kalman’s blog, Hammer & Spark (2010-08-31).

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries