בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   🌞︎ Prayers for the weekday, Shabbat, and season   //   Everyday   //   Daytime   //   Modim d'Rabbanan
Search
Exact matches only

מודים דרבנן בלי מנין או אם לבד (אשכנז)‏ | Modim d’Rabbanan Replacement for when Praying Alone or Without a Minyan (Nusaḥ Ashkenaz), by Isaac Gantwerk Mayer

https://opensiddur.org/?p=27249 מודים דרבנן בלי מנין או אם לבד (אשכנז)‏ | Modim d'Rabbanan Replacement for when Praying Alone or Without a Minyan (Nusaḥ Ashkenaz), by Isaac Gantwerk Mayer 2019-09-23 19:04:28 This text uses the passage for the Askenazi nusach of the Modim d'Rabbanan and incorporates it into an extended version of the Modim, slightly editing it so as to fit more appropriately and so as not to repeat the word "modim" (which is forbidden on the grounds of appearing, ḥas v'shalom, to pray to multiple deities—see Berakhot 33b). It was first written for a separate project by the editor (https://opensiddur.org/prayers/lunisolar/musaf/dukhening-in-a-musaf-amidah-after-a-heykhe-qedushah-by-isaac-gantwerk-mayer/) but here it can be found alone. It can be silently recited when praying alone or after a heykhe kedusha, to replace the first paragraph of the Modim prayer. Text the Open Siddur Project Isaac Gantwerk Mayer Isaac Gantwerk Mayer https://opensiddur.org/copyright-policy/ Isaac Gantwerk Mayer https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Modim d'Rabbanan thankfulness Without a Minyan 21st century C.E. 58th century A.M. מודים Modim
When praying alone, Jews do not recite certain prayers that are known as “devarim she-bi-kdusha.” These texts, almost always call-and-response in structure, are only said when one has a minyan of ten eligible adults (in Orthodox practice, eligible men). This means that when praying alone, many beloved passages are skipped. One of these is the Modim d’Rabbanan.

The Modim d’Rabbanan is unique among the devarim she-bi-kdusha because it is never recited out loud. It is traditionally read by the community as the prayer leader recites the standard text of the Modim, as discussed in Sotah 40a:

בזמן ששליח צבור אומר “מודים,” העם מה הם אומרים?
As the prayer leader says “Modim,” what do the people say?
אמר רב, “מודים אנחנו לך ה׳ אלהינו על שאנו מודים לך.”
Said Rav, “We thank You, Adonai our God, that we may give thanks to You.”
ושמואל אמר, “אלהי כל בשר על שאנו מודים לך.”
And Shmuel said, “God of all flesh, that we may give thanks to You.”
רבי סימאי אומר, “יוצרנו יוצר בראשית על שאנו מודים לך.”
Rabbi Simai said, “Our Maker, Maker of creation, that we may give thanks to You.”
נהרדעי אמרי משמיה דרבי סימאי, “ברכות והודאות לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו על שאנו מודים לך.”
The Nehardeaites said in the name of Rabbi Simai, “Blessings and thanksgivings to Your great name, for You gave us life and sustained us, that we may give thanks to You.”
רב אחא בר יעקב מסיים בה הכי: “כן תחיינו ותחננו ותקבצנו ותאסוף גליותינו לחצרות קדשך לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך.”
Rav Aḥa son of Yaakov would finish it: “Thus may you give us life and show us mercy and collect us and gather our exiles to Your holy courtyards to guard Your laws and do Your will wholeheartedly, that we may give thanks to You.”
אמר רב פפא, “הילכך נימרינהו לכולהו.”
Said Rav Pappa: “Therefore, we should say all of them.”
The Modim is the only prayer for which an additional silent paragraph is added during the repetition. It’s a beautiful passage, especially noteworthy because at the end of a long chain of praises we thank God for the ability to thank God. But when there is no repetition, either because we are praying alone or because the repetition is abbreviated, we miss out on this passage.

This text uses the passage for the Askenazi nusach of the Modim d’Rabbanan and incorporates it into an extended version of the Modim, slightly editing it so as to fit more appropriately and so as not to repeat the word “modim” (which is forbidden on the grounds of appearing, ḥas v’shalom, to pray to multiple deities—see Berakhot 33b). It was first written for a separate project by the editor but here it can be found alone. It can be silently recited when praying alone or after a heykhe kedusha, to replace the first paragraph of the Modim prayer.

This is part two in a series of replacements when praying alone for the Askhenazi rite that the editor is submitting.

Source (Hebrew) Translation (English)
מוֹדִים אֲנַֽחְנוּ לָךְ
שָׁאַתָּה הוּא יהוה אֱלֹהֵֽינוּ
וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵֽינוּ
לְעוֹלָם וָעֶד׃
צוּר חַיֵּֽינוּ מָגֵן יִשְׁעֵֽנוּ אַתָּה הוּא׃
לְדוֹר וָדוֹר נוֹדֶה לְךָ
וּנְסַפֵּר תְּהִלָּתֶֽךָ עַל חַיֵּֽינוּ הַמְּסוּרִים בְּיָדֶֽךָ
וְעַל נִשְׁמוֹתֵֽינוּ הַפְּקֻדּוֹת לָךְ
וְעַל נִסֶּֽיךָ שֶׁבְּכׇל־יוֹם עִמָּֽנוּ
וְעַל נִפְלְאוֹתֶֽיךָ וְטוֹבוֹתֶֽיךָ שֶׁבְּכׇל־עֵת עֶֽרֶב וָבֹֽקֶר וְצׇהֳרָֽיִם׃
We give thanks to You
for You are Adonai our God
and God of our ancestors
forever and ever‪.‬
Rock of our life, Shield of our rescue are You.
From generation to generation we thank You
and recount Your praises for our lives dedicated in Your hand,
and for our souls assigned to You,
and for Your miracles which are with us every day,
and for Your wonders and goodnesses at all times, evening and morning and afternoon.
אַתָּה הוּא אֵל הַהוֹדָאוֹת
אֱלֹהֵי כׇל־בָּשָׂר
יוֹצְרֵֽנוּ וְיוֹצֵר בְּרֵאשִׁית׃
בְּרָכוֹת וְהוֹדָאוֹת לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ
עַל שֶׁהֶחֱיִיתָֽנוּ וְקִיַּמְתָּֽנוּ׃
כֵּן תְּחַיֵּֽנוּ וּתְקַיְּמֵֽנוּ
וְתֶאֱסֹף גָּלֻיּוֹתֵֽינוּ לְחַצְרוֹת קׇדְשֶֽׁךָ
לִשְׁמוֹר חֻקֶּֽיךָ וְלַעֲשׂוֹת רְצוֹנֶֽךָ
וּלְעָבְדְּךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם
כִּי עָלֵֽינוּ לְהוֹדוֹת לָךְ׃
You are the God of Thanksgiving,
God of all flesh,
our Maker and Maker of creation.
Blessings and thanksgivings to Your great and holy name,
for You gave us life and sustained us.
Thus may you give us life and sustain us
and gather our exiles to Your holy courtyards
to guard Your laws and do Your will
and serve You wholeheartedly,
that it is upon us to give thanks to You.
הַטּוֹב כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמֶֽיךָ
וְהַמְרַחֵם כִּי לֹא תַֽמּוּ חֲסָדֶֽיךָ
מֵעוֹלָם קִוִּֽינוּ לָךְ׃
The Good One, whose mercies never end,
the Merciful One, whose kindness never runs out,
eternally we hope in You.

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries