ברכות על קריאת התורה | Blessing over the Torah Reading, at Mishkan Shalom, Philadelphia

Hebrew Transliteration English

Person called to the Torah:

בָּרְכוּ אֶת יָהּ הַמְבֹרֶכֶת
Barkhu et YAHH hamvorekhet.
Bless Yah, the blessed one.

The congregation responds

בְּרוּכָה יָהּ הַמְבֹרֶכֶת לְעוֹלָם וָעֶד
Brukha YAHH hamvorekhet le’olam va’ed.
Bless Yah, the blessed one, forever.

Say the blessing

בְּרוּכָה יָהּ הַמְבֹרֶכֶת לְעוֹלָם וָעֶד
בְּרוּכָה אַתְּ יָהּ אֱלֹהָתֵינוּ רוּחַ הָעוֹלָם
אֲשֶׁר קֵרְבָתְנוּ לַעֲבוֹדָתָהּ.
וְנָתְנָה לָנוּ אֶת תּוֹרָתָהּ.
בְּרוּכָה אַתְּ יָהּ נוֹתֶנֶת הַתּוֹרָה׃
Brukhah YAHH hamvorekhet le’olam va’ed.
Brukhah at YAHH elohateinu ruaḥ ha’olam
asher keirvatnu la’avodatahh
venatnah lanu et Toratahh
Brukhah at YAHH notenet haTorah.
Bless Yah, the blessed one, forever.
Blessed are you, Yah,
who has drawn us near to your service
and has given us the Torah.
Blessed are you, Yah, giver of the Torah.

When the reading is finished, touch the place the reading ended with your tsitsit.
Person called to the Torah:

בְּרוּכָה אַתְּ יָה אֱלֹהָתֵינוּ רוּחַ הָעוֹלָם
אֲשֶׁר נָתְנָה לָנוּ תּוֹרַת אֶמֶת
וְחַיֵּי עוֹלָם נָטְעָה בְּתוֹכֵנוּ.
בְּרוּכָה אַתְּ יָהּ נוֹתֶנֶת הַתּוֹרָה׃
Brukhah at YAHH Elohateinu ruaḥ ha’olam
asher natnah lanu Torat emet
veḥayey olam nat’ah betoḥeinu.
Brukhah at YAHH notenet haTorah.
Yah, the blessed one, Your presence fills creation
You gave us the Torah of truth
and implanted eternal life within us.
Blessed are you, Yah, giver of Torah.

At this point, move to the other side of the Reader. The next aliyah will be called and then you will receive a Mi Sheberaḥ (a blessing). You then stand through the next reading. Return slowly to your seat when the next aliyah moves to the left of the Reader. (The reason for this is that you are in a hurry to get to the Torah, but reluctant to leave it.)

Rabbi Zalman Schachter-Shalomi, Reb Arthur Waskow, and others helped to formulate this grammatically feminine Hebrew blessing for an oleh in their blessing over the Torah reading, in the early years of Congregation Mishkan Shalom in Philadelphia (1988-1983).

Source

transcription source

Torah Blessings (Divine Feminine) at Mishkan Shalom, Philadelphia

1 comment to ברכות על קריאת התורה | Blessing over the Torah Reading, at Mishkan Shalom, Philadelphia

  • […] This post presents the Hebrew, English and transliterated texts of a the blessings recited before and after the Torah reading when called up for an aliyah, using feminine God-language. The blessings were formulated by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi, Reb Arthur Waskow, and others in the early years of the Reconstructionist Congregation Mishkan Shalom in Philadelphia. This resource was shared on The Open Siddur Project, which aims to liberate the creative content of Jewish spiritual practice as a commonly held resource for adoption, adaptation, and redistribution.  […]

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא