Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌞︎ Prayers for the weekday, Shabbat, and season   //   Everyday   //   Ḳaddish   //   חצי קדיש | Ḥatsi Ḳaddish — Chinese translation by Richard Collis (2022)

חצי קדיש | Ḥatsi Ḳaddish — Chinese translation by Richard Collis (2022)

TABLE HELP

Source (Hebrew)Translation (Chinese)
יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא בְּעָלְמָא דִּי־בְרָא כִרְעוּתֵהּ.
愿祂的名被放大、成圣。在这个祂如愿创造世界里,
וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי
דִי־כׇל־בֵּית יִשְׂרָאֵל בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב.
וְאִמְרוּ אָמֵן׃
愿祂的王权在你的来生、你的今生、以及
所有以色列家快速占领统治地位。
而我们会说:阿门。
יְהֵא שְׁמֵהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָֽלְמֵי עָֽלְמַיָּא׃
愿祂的大名永远受到祝福,永垂不朽。
יִתְבָּרַךְ וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאַר וְיִתְרֹמַם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדַּר
וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלַּל שְׁמֵהּ דִּי־קֻדְשָׁא. בְּרִיךְ הוּא.
לְעֵֽלָּא מִן־כׇּל־בִּרְכָתָא וְשִׁירָתָא תֻּשְׁבְּחָתָא וְנֶחָמָתָא
דִּי־אֲמִירָן בְּעָלְמָא.
וְאִמְרוּ אָמֵן׃
我们祝福、崇拜、歌颂、尊崇、赞扬、尊敬、
推崇、颂扬这神圣的名,祂是有福的。
超越任何祝福,
我们会在世界上用歌声、赞美和欢呼发声。
而我们会说:阿门

This Chinese translation of an Ashkenazi nusaḥ for the “Ḥatsi Qaddish,” the half-ḳaddish is found on page 4 of the liner notes for the Chinese edition of Richard Collis’s album We Sing We Stay Together: Shabbat Morning Service Prayers (Wǒmen gēchàng, wǒmen xiāngjù — Ānxírì chén dǎo qídǎo).

Source(s)

Loading

 


 

 

Comments, Corrections, and Queries