חתול יהודי

Gatojudeu is a Yemeni Jewish artist in Brazil.

חנוכה שמח – מנדלה | Ḥanukkah Sameaḥ Mandala by Ḥatul Yehudi (Cat Jew)