בסיעתא דשמיא
Avatar

Isaac Treuherz

Isaac Treuherz is co-editor of Siddur Masorti.

סידור מסורתי | Siddur Masorti (Izzun Books 2019)

Contributed on: כ״ב באדר ה׳תש״פ (2020-03-17) by Adam Zagoria-Moffet (translation) | Isaac Treuherz | Noam Sienna |

A bilingual Hebrew-English egalitarian and Sefaradi weekday siddur. . . .בסיעתא דארעא