בסיעתא דשמיא
Avatar

Michael Fraade (translation)

Michael Fraade is the JOFEE Director at the Louisville JCC, where he manages the J’s garden, runs educational programs, and coordinates the Gendler Grapevine Fresh Stop Market at the J, a sliding scale local produce market, with local nonprofit New Roots. His work has included creating community partnerships with other Louisville organizations, including within the Jewish and interfaith community, to organize around JOFEE and food justice.

הגדה לסדר אלף באלול, ראש השנה לבעלי־החיים (זנגביל)‏ | Haggadah for the Alef b’Elul Seder, the New Year’s Day for Animals (Ginger House 2013)

Contributed on: כ״ב באב ה׳תשע״ד (2014-08-17) by The Jewish Vegetarian Society in Jerusalem | Michael Fraade (translation) |

ראש השנה לבעלי־החיים – על מה ולמה?‏ מקורו של ראש השנה לבעלי־חיים הוא באותה משנה שבה המקור לט”ו בשבט: “ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי; בית הלל אומרין בחמישה עשר בו”. (משנה ראש השנה א, א).‏ . . .בסיעתא דארעא