פורים | Learn the Kriyat Megillat Esther with Rabbi Hillel Yisraeli-Lavery

The following seven lessons by Rabbi Hillel Ḥayim Yisraeli-Lavery to help the student prepare for their reading of Megillat Esther. The nusaḥ taught is Israeli style Ashkenaz-Lithuanian.

The complete reading of Megillat Esther

2 comments to פורים | Learn the Kriyat Megillat Esther with Rabbi Hillel Yisraeli-Lavery

  • Avatar חגית
    מבקשת להודות לרב הלל על קריאתו הברורה .צר לי מאוד על כך שהרב לא נבחר לשמש רב בקהילה בה אני מתפללת ואני מקוה שמצא קהילה אחרת שתתברך בו.‏
  • try this site too:
    www1.saad.org.il/elihu/esther/esther.html
    it contains all the special pieces and a big example of the beginning.

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא