Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   👂︎ Public Readings, Sources, and Cantillation   //   Meḳorot (Sources)   //   📜 TaNaKh (Torah, Nevi'im, Ketuvim)   //   Ketuvim (Writings)   //   Sifrei EMe"T | ספרי אמ״ת   //   Tehilim (Psalms)   //   Tehilim Book 1 (Psalms 1–41)   //   תהלים כ״ב בלשון לאדינו | Psalms 22 by David in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

תהלים כ״ב בלשון לאדינו | Psalms 22 by David in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

https://opensiddur.org/?p=23681 תהלים כ״ב בלשון לאדינו | Psalms 22 by David in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3) 2019-02-11 15:25:59 A Ladino translation of Psalms 22 first published in mid-19th century Izmir. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Estampado por Ǧ. Griffit (translation) David ben Yishai (traditional attribution) the Masoretic Text https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Tehilim Book 1 (Psalms 1–41) Purim Ta'anit Esther Ladino Translation Izmir Ottoman Empire 57th century A.M. מזמור Mizmor למנציח Lamnatse'aḥ Ottoman Jewry Psalms 22 19th century C.E. תהלים Psalms
TABLE HELP

Source (Hebrew)Translation (Ladino)
לַ֭מְנַצֵּחַ
עַל־אַיֶּ֥לֶת הַשַּׁ֗חַר
מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד׃
1 אל פרימיר קאנטאדﬞור.
סובﬞרי לה סיירבﬞה די לה מאנייאנה.
סאלמו די דויד׃
אֵלִ֣י אֵ֭לִי
לָמָ֣ה עֲזַבְתָּ֑נִי
רָח֥וֹק מִֽ֝ישׁוּעָתִ֗י
דִּבְרֵ֥י שַׁאֲגָתִֽי׃
2 מי דייו, מי דייו!
פור קי מידישﬞאסטי,
אי טי פאראס לישﬞוס די מי סאלבﬞאסייון,
די לאס פאלאבﬞראס די מי גﬞימידﬞו?׃
אֱ‍ֽלֹהַ֗י
אֶקְרָ֣א י֭וֹמָם
וְלֹ֣א תַעֲנֶ֑ה
וְ֝לַ֗יְלָה
וְֽלֹא־דֽוּמִיָּ֥ה לִֽי׃
3 מי דייו!
ייו לייאמו די דיאה,
אי נון ריספונדיס.
אי די נוגﬞי,
אי נון איי קאלייאדﬞורה אה מי׃
וְאַתָּ֥ה קָד֑וֹשׁ
י֝וֹשֵׁ֗ב תְּהִלּ֥וֹת יִשְׂרָאֵֽל׃
4 מה טו איריס סאנטו קי איסטאס
אסינטאדﬞו אינטרי לוס לואוריס די ישראל׃
בְּ֭ךָ בָּטְח֣וּ אֲבֹתֵ֑ינוּ
בָּ֝טְח֗וּ וַֽתְּפַלְּטֵֽמוֹ׃
5 אין טי סי אינפﬞיגוזייארון נואיסטרוס פאדﬞריס.
סי אינפיגוזייארון אי לוס איסקאפאסטי׃
אֵלֶ֣יךָ זָעֲק֣וּ
וְנִמְלָ֑טוּ
בְּךָ֖ בָטְח֣וּ
וְלֹא־בֽוֹשׁוּ׃
6 אה טי לייאמארון,
אי פﬞואירון איסקאפאדﬞוס.
אין טי סי אינפﬞיגוזייארון,
אי נון קידﬞארון אבﬞירגואינסאדﬞוס׃
וְאָנֹכִ֣י תוֹלַ֣עַת וְלֹא־אִ֑ישׁ
חֶרְפַּ֥ת אָ֝דָ֗ם וּבְז֥וּי עָֽם׃
7 מה ייו סויי גוזאנו אי נון בﬞאדון.
ריפודﬞייו די אומבריס אי מינוספריסייאדﬞו דיל פואיבﬞלו׃
כָּל־רֹ֭אַי יַלְעִ֣גוּ לִ֑י
יַפְטִ֥ירוּ בְ֝שָׂפָ֗ה
יָנִ֥יעוּ רֹֽאשׁ׃
8 טודﬞוס לוס קי מי בﬞין איסקארניסין אה מי.
אבﬞרין אנגﬞאמינטי לוס לאבﬞייוס.
מיניאן לה קאבﬞיסה׃
גֹּ֣ל אֶל־יְהוָ֣ה יְפַלְּטֵ֑הוּ
יַ֝צִּילֵ֗הוּ
כִּ֘י חָ֥פֵֽץ בּֽוֹ׃
9 סי ריבואילבﬞה אה ה׳, דיזין.
איל לו איסקאפי. לו ליבﬞרי.
פורקי סי אינבﬞילונטה אין איל׃
כִּֽי־אַתָּ֣ה גֹחִ֣י מִבָּ֑טֶן
מַ֝בְטִיחִ֗י עַל־שְׁדֵ֥י אִמִּֽי׃
10 פורקי טו מי סאקאסטי דיל בﬞינטרי.
טו איריס איל קי מי איזו איספיראר סובﬞרי לוס פיגﬞוס די מי מאדﬞרי׃
עָ֭לֶיךָ הָשְׁלַ֣כְתִּי מֵרָ֑חֶם
מִבֶּ֥טֶן אִ֝מִּ֗י אֵ֣לִי אָֽתָּה׃
11 סובﬞרי טי סויי איגﬞאדﬞו דיזדי לה בולבה.
דיזדי איל בﬞיינטרי די מי מאדﬞרי מי דייו איריס טו׃
אַל־תִּרְחַ֣ק מִ֭מֶּנִּי
כִּי־צָרָ֣ה קְרוֹבָ֑ה
כִּי־אֵ֥ין עוֹזֵֽר׃
12 נון טי אלישﬞיס די מי.
פורקי אנגוסטייה איסטה שירקאנה.
פורקי נון איי אייולדﬞאדﬞור׃
סְ֭בָבוּנִי פָּרִ֣ים רַבִּ֑ים
אַבִּירֵ֖י בָשָׁ֣ן כִּתְּרֽוּנִי׃
13 מי רודﬞיאן טורוס מוגﬞוס.
לוס פﬞואירטיס די בשﬞן מי סירקאן׃
פָּצ֣וּ עָלַ֣י פִּיהֶ֑ם
אַ֝רְיֵ֗ה טֹרֵ֥ף וְשֹׁאֵֽג׃
14 אבﬞרי סובﬞרי מי סו בוקה קומו
ליאון אריבﬞאטאדﬞור אי בראמאדﬞור׃
כַּמַּ֥יִם נִשְׁפַּכְתִּי֮ וְהִתְפָּֽרְד֗וּ
כָּֽל־עַצְמ֫וֹתָ֥י הָיָ֣ה לִ֭בִּי כַּדּוֹנָ֑ג
נָ֝מֵ֗ס בְּת֣וֹךְ מֵעָֽי׃
15 קומו לה אגואה סויי בﬞירטידﬞו.
אי סי איסרטיירון טודﬞוס מיס גואיסוס.
מי קוראסון סי אה איגﬞו קומו לה סירה דיזליינדוסי אינטרי מיס איסטינטינאס׃
יָ֘בֵ֤שׁ כַּחֶ֨רֶשׂ ׀ כֹּחִ֗י
וּ֭לְשׁוֹנִי מֻדְבָּ֣ק מַלְקוֹחָ֑י
וְֽלַעֲפַר־מָ֥וֶת תִּשְׁפְּתֵֽנִי׃
16 סי סיקו קומו טייסטו מי פﬞואירסה.
אי מי לינגואה איסטה אפיגאדﬞה אה מי פאלאדﬞאר.
אי אל פולבﬞו די לה מואירטי מי פוניס׃
כִּ֥י סְבָב֗וּנִי
כְּלָ֫בִ֥ים עֲדַ֣ת מְ֭רֵעִים הִקִּיפ֑וּנִי
כָּ֝אֲרִ֗י יָדַ֥י וְרַגְלָֽי׃
17 פורקי מי רודﬞיאן פירוס.
לה קומפאנייה די מאלינוס מי אינסירקה,
אוראדﬞאנדו מיס מאנוס אי מיס פייס׃[1] George Steinberg-Caudill makes an important note here concerning this text, its source, and how it was touched by Christian missionaries. In the mid 1960s, Avraham Yaari reviewed the copies of the Schauffler Bible in the Hebrew University of Jerusalem Library and determined that the translation was actually a copy of a previous 1744 translation by Rabbi Avraham Assa in Constantinople, with the exception of certain words mistranslated to fit into William Gottlieb Schauffler‘s Christian philosophy. Steinberg-Caudill explains, “Here is a place where we can easily see a Christian translation interpolated in this text. ‘For dogs have already surrounded me; a company of evil-doers has enclosed me, like lions (they are) at my hands and feet.’ The Hebrew phrase in question here is; כארי ידי ורגלי (kaari yaday veraglay) Our traditional Ladino has, ‘Como el leon, mis manos y mis pies’ (as lions they are at my hands and feet). Schauffler translates the word כארי as ‘they pierced.'”  
אֲסַפֵּ֥ר כָּל־עַצְמוֹתָ֑י
הֵ֥מָּה יַ֝בִּ֗יטוּ יִרְאוּ־בִֽי׃
18 ייו קואינטו טודﬞוס מיס גואיסוס.
אילייוס קאטאן אי מיראן סובﬞרי מי׃
יְחַלְּק֣וּ בְגָדַ֣י לָהֶ֑ם
וְעַל־לְ֝בוּשִׁ֗י יַפִּ֥ילוּ גוֹרָֽל׃
19 איספארטין מיס פאנייוס אינטרי סי.
אי סובﬞרי מי בﬞיסטידﬞו איגﬞאן סואירטי׃
וְאַתָּ֣ה יְ֭הוָה אַל־תִּרְחָ֑ק
אֱ֝יָלוּתִ֗י לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָׁה׃
20 מה טו ה׳ נון טי אלישﬞיס.
מי פﬞורטאליזה אפריסורה אה מי אייודﬞה׃
הַצִּ֣ילָה מֵחֶ֣רֶב נַפְשִׁ֑י
מִיַּד־כֶּ֝֗לֶב יְחִידָתִֽי׃
21 איסקאפה מי אלמה די לה איספאדﬞה.
מי אוניקה דיל פודﬞיר דיל פירו׃
ה֭וֹשִׁיעֵנִי מִפִּ֣י אַרְיֵ֑ה
וּמִקַּרְנֵ֖י רֵמִ֣ים עֲנִיתָֽנִי׃
22 סאלבﬞאמי די לה בוקה דיל ליאון.
אי די אינטרי לוס קואירנוס די לוס פאלוס ריספונדימי׃
אֲסַפְּרָ֣ה שִׁמְךָ֣ לְאֶחָ֑י
בְּת֖וֹךְ קָהָ֣ל אֲהַלְלֶֽךָּ׃
23 ריקונטארי טו נומבﬞרי אה מיס אירמאנוס.
אינמידﬞייו די לה קומפאנייה טי אלאבﬞארי׃
יִרְאֵ֤י יְהוָ֨ה ׀ הַֽלְל֗וּהוּ
כָּל־זֶ֣רַע יַעֲקֹ֣ב כַּבְּד֑וּהוּ
וְג֥וּרוּ מִ֝מֶּ֗נּוּ כָּל־זֶ֥רַע יִשְׂרָאֵֽל׃
24 לוס קי טימישﬞ די ה׳ אלאבﬞאלדו.
טודﬞו סימין די יעקב אונראלדו.
אי טימידﬞ אה איל טודﬞו סימין די ישראל׃
כִּ֤י לֹֽא־בָזָ֨ה
וְלֹ֪א שִׁקַּ֡ץ עֱנ֬וּת עָנִ֗י
וְלֹא־הִסְתִּ֣יר פָּנָ֣יו מִמֶּ֑נּוּ
וּֽבְשַׁוְּע֖וֹ אֵלָ֣יו שָׁמֵֽעַ׃
25 פורקי נון מינוספריסייו
אי נון אבוריסייו לה אפﬞריאיסייון דיל פרובﬞי
אי נון אינקובﬞרייו סוס פﬞאסיס די איל.
אי קואנדו איסקלאמו אה איל, אוייו׃
מֵ֥אִתְּךָ֗ תְֽהִלָּ֫תִ֥י בְּקָהָ֥ל רָ֑ב
נְדָרַ֥י אֲ֝שַׁלֵּ֗ם נֶ֣גֶד יְרֵאָֽיו׃
26 די קונטיגו איס מי ליאור אין לה קומפאנייה גראנדי.
מיס פרומיטאס פאגארי אין פריזינסייה די לוס קי לו טימין׃
יֹאכְל֬וּ עֲנָוִ֨ים ׀
וְיִשְׂבָּ֗עוּ יְהַֽלְל֣וּ יְ֭הוָה דֹּ֣רְשָׁ֑יו
יְחִ֖י לְבַבְכֶ֣ם לָעַֽד׃
27 לוס אומילדיס קומיראן אי סי ארטאראן.
אלאבﬞאראן אה ה׳ לוס קי לו ריקירין.
ביבﬞה בﬞואיסטרו קוראסון פארה סיימפרי׃
יִזְכְּר֤וּ ׀ וְיָשֻׁ֣בוּ אֶל־יְ֭הוָה כָּל־אַפְסֵי־אָ֑רֶץ
וְיִֽשְׁתַּחֲו֥וּ לְ֝פָנֶ֗יךָ כָּֽל־מִשְׁפְּח֥וֹת גּוֹיִֽם׃
28 סי אקורדאראן אי טורנאראן אה ה׳ טודﬞוס טירמינוס די לה טיירה.
אי סי אינקורבﬞאראן דילאנטי די איל טודﬞוס לינאזﬞיס די לאס גינטיס׃
כִּ֣י לַ֭יהוָה הַמְּלוּכָ֑ה
וּ֝מֹשֵׁ֗ל בַּגּוֹיִֽם׃
29 פורקי די ה׳ איס איל ריינו.
אי איל איס פודﬞיסטאדﬞור אינטרי לאס גינטיס׃
אָכְל֬וּ וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֨וּ ׀
כָּֽל־דִּשְׁנֵי־אֶ֗רֶץ לְפָנָ֣יו יִ֭כְרְעוּ כָּל־יוֹרְדֵ֣י עָפָ֑ר
וְ֝נַפְשׁ֗וֹ לֹ֣א חִיָּֽה׃
30 קומיראן איס אינקורבﬞאראן טודﬞוס לוס בﬞיסייוזוס די לה טיירה.
דילאנטי די איל סי ארודﬞילייאראן טודﬞוס לוס קי דיסיינדין אל פולבﬞו.
אי קי נון אבﬞידﬞיגוארון סו פרופייה אלמה׃
זֶ֥רַע יַֽעַבְדֶ֑נּוּ
יְסֻפַּ֖ר לַֽאדֹנָ֣י לַדּֽוֹר׃
31 סימין לי סירבﬞירה.
סירה קונטאדﬞו אה ה׳ פור גﬞירינאנסייו׃
יָ֭בֹאוּ וְיַגִּ֣ידוּ צִדְקָת֑וֹ
לְעַ֥ם נ֝וֹלָ֗ד כִּ֣י עָשָֽׂה׃
32 בﬞינדראן אי דינונסייאראן סו גﬞוסטידﬞאדﬞ
אה פואיבﬞלו קי נאסירה. קי איל לו איזו׃

To the best of my ability, this is a faithful transcription of Psalms 22 from תהילים או לוס סאלמוס ; טריסלאד’אד’וס דיל לשון הקדש אין לה לינגואה ספרדית (Tehillim, or the Psalms, translated from the Holy language [Hebrew] into the Sephardic language, Estampado por Ǧ. Griffit 1852/3) from a digital copy made available by the collection of Sephardic Studies at the University of Washington. Please join me in making a complete transcription of this Ladino translation of Psalms. –Aharon N. Varady

Psalms 22 is traditionally recited on the Fast of Esther. This psalm is recited during synagogue services on Purim by various groups. Sephardi and Mizrahi Jews say Psalms 22 at the beginning of the evening service on Purim night. Sephardi and Mizrahi Jews, as well as Ashkenazi Jews who follow the custom of the Vilna Gaon, recite Psalm 22 as the Song of the Day in the Purim morning service.

Psalms 22:4 is part of the opening paragraph of Uva letzion. Psalms 22:12 is recited during Selichot. Psalms 22:26 is found in the repetition of the Amidah in the Rosh Hashanah morning service. Psalms 22:29 is a part of the Song of the Sea, which is recited during Pesukei dezimra in the morning prayer. This verse is also said during Mussaf on Rosh Hashanah.

Transcription Source

Loading

Notes

Notes
1George Steinberg-Caudill makes an important note here concerning this text, its source, and how it was touched by Christian missionaries. In the mid 1960s, Avraham Yaari reviewed the copies of the Schauffler Bible in the Hebrew University of Jerusalem Library and determined that the translation was actually a copy of a previous 1744 translation by Rabbi Avraham Assa in Constantinople, with the exception of certain words mistranslated to fit into William Gottlieb Schauffler‘s Christian philosophy. Steinberg-Caudill explains, “Here is a place where we can easily see a Christian translation interpolated in this text. ‘For dogs have already surrounded me; a company of evil-doers has enclosed me, like lions (they are) at my hands and feet.’ The Hebrew phrase in question here is; כארי ידי ורגלי (kaari yaday veraglay) Our traditional Ladino has, ‘Como el leon, mis manos y mis pies’ (as lions they are at my hands and feet). Schauffler translates the word כארי as ‘they pierced.'”

 

 

Comments, Corrections, and Queries