הַגָּדָה שֶׁלַּפֶּסַח הַשֵּׁנִי | Haggadah for Pesaḥ Sheni on the Evening of the 14th of Iyar, compiled by Isaac Gantwerk Mayer

A guiding text and haggadah for a Seder Pesaḥ Sheni. . . .

תפלת ערב של חול | Weekday Evening Prayer, based upon the Karaite Prayerbook of Abraham Firkovich (1871)

The weekday evening service according to a Karaite Prayerbook adapted from one printed by Abraham Firkovich in 1871. . . .

תפלת בקר של חול | Weekday Morning Prayer, based upon the Karaite Prayerbook of Abraham Firkovich (1871)

The weekday morning service according to a Karaite Prayerbook adapted from one printed by Abraham Firkovich in 1871. . . .

תפלת ערב של שבת | Sabbath Eve Prayer, based upon the Karaite Prayerbook of Abraham Firkovich (1871)

The Sabbath eve service according to a Karaite Prayerbook adapted from one printed by Abraham Firkovich in 1871. . . .

תפלת בקר של שבת | Sabbath Morning Prayer, based upon the Karaite Prayerbook of Abraham Firkovich (1871)

The Sabbath morning service according to a Karaite Prayerbook adapted from one printed by Abraham Firkovich in 1871. . . .

הגדה לסדר פסח | The Passover Seder Haggadah, tropified by Isaac Gantwerk Mayer

A version of the Pesaḥ Haggadah with full cantillation. . . .

סדר אל־תוחיד | Seder al-Tawḥid for Rosh Ḥodesh Nissan

The project page for the transcription and translation of the Seder al-Tawḥid for Rosh Ḥodesh Nissan. . . .

ש״ס תחנה חדשה | Shas Teḥinah Ḥadashah (A New Tkhine of Six Orders), compiled by Ben-Tsiyon Alfes (Vilna 1910)

A popular collection of tkhines compiled from earlier collections by Ben-Tsiyon Alfes. . . .

סֵדֶר ט״וּ בִּשְׁבָט לִקּוּיֵי הַיָּרֵחַ | A Tu BiShvat Seder Haggadah for the Total Lunar Eclipse, by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org, 5779/2019)

A Tu Bishvat Seder Haggadah prepared for a time when the Jewish New Year’s Day festival for trees coincides with a total lunar eclipse, as occurred in Tevet 5779 (January 2019). . . .

סֵדֶר ט״וּ בִּשְׁבָט | A New Year For The Trees: A Tu BiShvat Seder, by Ellen Bernstein (1988, revised: 2017)

A Tu Bishvat seder haggadah by Ellen Bernstein (1988, revised: 2017) . . .

סדר תפילות כמנהג ק״ק ספרדים מתורגמות יונית | Καθημεριναι Προσευχαι (Yosef Naḥmuli, Corfu 1885)

Index page for the transcription, proofreading, and decompilation of Καθημεριναι Προσευχαι (Yosef Naḥmuli 1885), a Greek-Hebrew kol bo siddur, nusaḥ sefaradi (minhag Corfu). . . .

רָחֵל מְבַכָּה עַל־בָּנֶיהָ | Rokhl M’vako al Boneho: A Nayye Shas Tekhine :: Raḥel Weeps for Her Children: A New Collection of Teḥinot (Vilna 1910)

A compilation of Jewish women’s prayers in Yiddish published in Vilna in 1910, with prayers attributed to Rokhl Esther bat Aviḥayil, a Jewish woman living in Jerusalem. . . .

כׇּל יֹשְׁבֵי תֵבֵל | Kol Yoshvei Tevel: the L&L Wedding Bentcher, by Lara Chausow and Lauren Weiss

This is a bentcher that my wife and I made for our same-sex wedding, designed by Hillel Smith, based on a base text by José and Josh Portuondo-Dember. It is: fully egalitarian, has full transliteration, has non-gendered language for G-d, and has full option of wife/husband/spouse pairings for sheva brachot. The PDF attached is for anyone to use (it has a couple of errors, sorry about that), and if you want, you can download the Adobe InDesign file to edit and create your own bentcher! . . .

הגדה לסדר פסח | Liber Rituum Paschalium, a haggadah in Latin translation by Johann Stephan Rittangel (1644)

Johann Stephan Rittangel (1606-1652) was a Christian Hebraist and Professor of Oriental Languages at the University of Königsberg (Prussia) from 1640 till his death. Born Jewish, he converted to Christianity (to Catholicism and afterward to Calvinism, and then Lutheranism). After making a translation of the Sefer Yetsirah into Latin in 1642, he made this translation of the Passover Haggadah. In the Haggadah, Rittangel included musical scores for two piyyutim popularly sung during the final course of the Passover seder: “Adir Hu” and “Ki Lo Na’eh.” . . .

עלת תמיד | Olath Tamid: Gebetbuch Für Israelitische Reform-Gemeinden, by David Einhorn (3rd German ed. 1862)

Rabbi David Einhorn’s prayer book `Olat Tamid (lit. the perpetual sacrifice)…first penned in Germany, served as the model for the Union Prayer Book,….the prayer book of the American Reform movement for almost eight decades. It reflected what is now called “classical Reform,” eliminating prayers for the restoration of Zion, mentions of the messiah, and bodily resurrection of the dead, while diminishing mentions of Jewish chosenness and the like. This is עלת תמיד Olath Tamid by Rev. Dr. David Einhorn (1809-1878), in its expanded German/Hebrew edition (1862), the third edition after its initial publication in 1856. . . .

עלת תמיד | Olath Tamid: Book of Prayers for Israelitish Congregations, by David Einhorn (1st English ed. 1872)

Rabbi David Einhorn’s (1809-1878) prayer book `Olat Tamid (lit. the perpetual sacrifice)…first penned in Germany, served as the model for the Union Prayer Book,….the prayer book of the American Reform movement for almost eight decades. It reflected what is now called “classical Reform,” eliminating prayers for the restoration of Zion, mentions of the messiah, and bodily resurrection of the dead, while diminishing mentions of Jewish chosenness and the like. . . .

סידור עֹלת תמיד | Siddur Olas Tamid, by Aaron Wolf (2018)

Siddur Olas Tamid is a Hebrew-only, nusaḥ Ashkenaz siddur compiled by Aaron Wolf and shared under a Creative Commons Attribution license. Based upon the Siddur Tefilos Sefos Yisroel compiled by R’ Rallis Wiesenthal, Siddur Olas Tamid was laid out and formatted in open-source XeLaTeX code shared from Aaron Wolf’s github account. . . .

סֵדֶר ט״וּ בִּשְׁבָט | Pray as if the Earth Matters: A Tu BiShvat Seder, by Sarah Barasch-Hagans, et al (The Shalom Center)

Created by students of the Reconstructionist Rabbinical College and Rabbi Arthur Waskow. Written by Sarah Barasch-Hagans, Sarah Brammer-Shlay, Miriam Geronimus, Lonnie Kleinman, Chayva Lerman, Michael Perice, Rabbi Arthur Waskow, May Ye. Formatted and Edited by Sarah Barasch-Hagans. . . .

הגדה לסדר פסח | MLK +50 Labor-Justice Interfaith Freedom Seder, by R’ Arthur Waskow and The Shalom Center

The MLK+50 Interfaith Freedom Seder woven by the Shalom Center to reawaken and renew the prophetic wisdom of Dr. Martin Luther King, Jr. during holy week and Passover in the 50th year since his death. . . .

The First Battlestar Galactica Seder Haggadah [for Passover] (2008)

With gratitude to the One True God, and to the original creators, this is a derivation of the “Battlestar Seder Haggadah” prepared by David “Razor” Lieberman, Alison “Fat Six” Ogden, and Mary “Actual” Bruch, for “A Seder on Battlestar Galactica,” an event held on Saturday, 26 April 2008, on Earth. The seder was first posted to galacticahaggadah.com and later to battlestarseder.org under a GNU Free Document License. Both of these domains having gone to ruin, the Haggadah was thankfully preserved on the Wayback Machine thanks to the Internet Archives. I resurrected the Haggadah, adding the following: 1) alternate blessings for crypto-Cylons, 2) संस्कृतम् sourcetext in Sanskrit script along with annotation indicating the source of the prayer/mantra included, 3) a short prayer that Priestess Elosha recites at the very beginning of the funeral scene near the end of the miniseries. –Aharon Varady . . .

הגדה לסדר פסח | The Wandering is Over Haggadah: Including Women’s Voices, by Jewish Boston and the Jewish Women’s Archive (2011)

Loading Hebrew English

Happy Passover!

Tonight we gather together to celebrate Passover, our holiday of freedom. We will eat a great meal together, enjoy four glasses (at least!) of wine, and tell the story of our ancestors’ liberation from slavery in Egypt. We welcome our friends and family members from other . . .

סֵדֶר ט״וּ בִּשְׁבָט | Tu BiShvat Seder Haggadah in presentation format, by rabbis Rachel Barenblat and David Evan Markus (Bayit: Your Jewish Home 5778)

The Bayit’s Tu BiShvat Seder Haggadah in PowerPoint presentation format was designed to be projected on a screen to save paper; accompanied by instructions for how to celebrate Tu BiShvat. . . .

ספר תפילות לשבת | Sabbath Prayer Book, by the Jewish Reconstructionist Foundation (1945)

Arranged and translated by Rabbi Mordecai Kaplan, the Sabbath Prayer Book is the first Reconstructionist prayerbook we know of to have entered the Public Domain. (The prayerbook entered the Public Domain due to lack of copyright renewal by the copyright owner listed in the copyright notice, the Jewish Reconstructionist Foundation, as evidenced in the Stanford Copyright Renewal database.) . . .

המחזור לראש השנה ויום כּיפּור | Ha-Maḥzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur by Rabbi Ben-Zion Bokser (1959)

Loading

Arranged and translated by Rabbi Ben-Zion Bokser, Ha-Maḥzor (1959) and Ha-Siddur (1957), are the most recent modern prayerbooks to have entered the Public Domain. (Both Ha-Siddur and Ha-Maḥzor entered the Public Domain due to lack of copyright renewal by the copyright owner listed in the copyright notice, the Hebrew Publishing Company.) Making digital images of . . .

סדור לבנת הספיר לקבלת שבת | Siddur Livnat HaSapir l’Kabbalat Shabbat, a Friday Night Siddur by Aharon Varady

Siddur Livnat HaSapir l’Kabbalat Shabbat is a complete prayerbook (siddur) for welcoming the Shabbat on nearly all Friday evenings. This is the personal prayerbook of Aharon Varady, containing his idiosyncratic preferences in liturgical custom and aesthetic presentation. . . .

הסדור | Ha-Siddur by Rabbi Ben-Zion Bokser (1957)

Loading

Arranged and translated by Rabbi Ben-Zion Bokser, Ha-Maḥzor (1959) and Ha-Siddur (1957), are the most recent modern prayerbooks to have entered the Public Domain. (Both Ha-Siddur and Ha-Maḥzor entered the Public Domain due to lack of copyright renewal by the copyright owner listed in the copyright notice, the Hebrew Publishing Company.) Making digital images of . . .

סידור עבודת ישראל | Siddur Aḅodath Yisrael, 2nd revised edition (1873) arranged by R’ Benjamin Szold and translated by R’ Marcus Jastrow

The siddur, Aḅodath Yisrael was first prepared for Temple Oheb Shalom (Baltimore, Maryland) by Rabbi Benjamin Szold (1829-1902). Before Szold’s arrival in 1859, the congregation had adopted for use in its Shabbat service the Minhag America by the Reform rabbi, Isaac Meyer Wise. After much discussion with his congregation Szold introduced Aḅodath Yisrael, which hewed more closely to traditional Ashkenazi custom. The first edition of this prayer-book appeared in 1863 with German translation, and was widely adopted by congregations in the United States. New editions were published in 1864 and 1865 (the latter with English translation), and another, revised edition in 1871, by Rabbis Marcus Jastrow of Philadelphia (1829-1903) and Henry Hochheimer of Baltimore (1818-1912). . . .

סדר תפילות ישראל | Seder Tefilot Yisrael: Sabbath and Festival Prayer Book (Joint Commission of the Rabbinical Assembly and United Synagogue of America, 1946)

Loading

Siddur Tefilot Yisrael (Sabbath & Festival Prayer Book), based upon a manuscript of Rabbi Morris Silverman, was widely used in Conservative synagogues until the late 1980s and remains a favorite prayerbook for many who grew up using it. First published by the Rabbinical Assembly and United Synagogue of America under their copyright, this siddur is . . .

המדריך | Ha-Madrikh: The Rabbi’s Guide by R’ Hyman E. Goldin (1939, rev. 1956)

This manual has been devised for the express purpose of giving the Rabbi, or anyone officiating at a Jewish ceremonial or ritual, a concise and practical aid that will facilitate the task of officiating , and will obviate the necessity of resorting to the voluminous literature pertaining thereto. . . .

The Samaritan Liturgy in two volumes (transcribed by A.E. Cowley)

Arthur Earnest Cowley’s transcription of a 13th or 14th century manuscript of an Israelite-Samaritan defter held in the Vatican library (V 3. Ff. 193, vellum, sm. 4to.). Besides prayers, the second volume also contains an introduction, list of manuscripts used, and a glossary of terms in Samaritan Aramaic, among other materials. . . .

סידור זכרון יהודה לייב | Siddur Zichron Yehudah Leib, a Friday Night Siddur dedicated in honor of Leonard Nimoy, z”l (2017)

The goal of this project was to produce a complete prayerbooklet for the Friday night Kabbalat Shabbat and Ma’ariv service that was as compact as possible yet user-friendly. This booklet is designed to be printed on 9 double-sided sheets of paper, folded and saddle stapled. It was commissioned for a minyan held annually at the Arisia science fiction convention in Boston, MA, and dedicated in honor of Leonard Nimoy, z”l (1931–2015). Since Arisia takes place in mid-January, we omitted all special insertions for holidays and other times of year. A companion booklet which includes insertions for year-round use is in the works. . . .

הסדור השלם | Ha-Siddur Ha-Shalem, The Daily Prayerbook by Paltiel Birnbaum (Hebrew Publishing Company, 1949)

Loading

Ha-Siddur Ha-Shalem (The [Complete] Daily Prayer Book), translated and arranged by Paltiel Birnbaum, was widely used in Orthodox and Conservative synagogues until the late 1980s and remains a favorite prayerbook for many who grew up using it. First published by the Hebrew Publishing Company in 1949 under their copyright, this siddur is in the Public . . .

בספר חיים | B’Sefer Ḥayyim: A Maḥzor for the Days of Awe

This is a complete* Jewish Renewal/Reconstructionist Machzor for Rosh Hashana and Yom Kippur, primarily influenced by the davennin of Reb Zalman and the Aquarian Minyan. All text in English is gender-neutral. All Hebrew prayers are accompanied by transliteration. Material for Shabbat is at the back of the book. Rosh Hashana and Yom Kippur prayers are combined (so some pages need to be skipped depending), but there should be a minimum of flipping back and forth. . . .

נוסח אנגליה | The Nusaḥ of the Jews of England in 1287

The nusaḥ of the Jews of England before the expulsion is witnessed in a single text written by Jacob Jehudah Hazzan of London in 1287. The text is currently held in the collection of the library of the University of Leipzig. We are grateful to the library for making available to us a scan of just pages in the work containing the seder tefilot — something unavailable to its first transcriber (to which our digital edition is indebted). In April 1962, the former chief rabbi of the British Empire Israel Brodie published his transcription through Mossad haRav Kook, writing “The Etz Hayyim is the most notable and certainly the most voluminous of the literary productions of mediaeval Anglo-Jewry which have survived. It was written in 1287, three years before the Expulsion. The author of whom very little is known, wrote this comprehensive code of religious law based on the Mishneh Torah of Maimonides, on the Sefer Mitzvot Gedolot of Moses of Coucy and of many other rabbinic authorities some of whom are otherwise unknown. Included among his authorities are Talmudists — some of renown, who flourished in England. The Etz Hayyim appears to have been regarded as an authoritative source of Jewish Law, judging by references to it contained in works which will be listed in my full introduction. Though it was not quoted as frequently as other works of a similar nature, it takes its place among the Rishonim. David Kauffman in the Jewish Quarterly Review, Vol. IV, pages 20—63, 550—561, and Vol. V pages 353—374 gave a detailed description and appraisal of the Etz Hayyim. The full publication of the work, will, I am sure, provide scholars with additional and varied data which will justify the labour and time involved in its preparation and editing.” . . .

ברכות והודאות | Brakhot v’Hoda’ot (Blessings and Thanksgivings): A Birkon for the Bar Mitsvah of Yeshayahu Yisraeli

Brakhot v’Hoda’ot (Blessings and Thanksgivings): A Birkon by R’ Hillel Ḥayyim Yisraeli-Lavery. Kiddush, Havdalah and the Birkat Hamazon according to the custom of R’ Saadia Gaon, RaMBaM, and the Vilna Gaon. Zemirot, Piyyutim, and Shirim. Ma’ariv for Weekdays and for after Shabbat. A souvenir for the Bar Mitzvah of Yeshayahu Yisraeli, 19 Sivan 5776 (Shabbat Parshat Shelakh Lekha). Published in the Holy City of Yerushalayim. . . .

סדור תפילות הקראים | Weekday and Sabbath Prayers based upon the Karaite Prayerbook of Abraham Firkovich (2002)

An index to the Karaite prayer services for weekday and sabbath mornings and evenings, as derived from the prayerbook of Abraham Firkovich (1871) by Nehemia Gordon, . . .

ברכת המזון | Ḥaveri Nevarekh: Blessing the Spirit of All-which-Lives after Eating and Feeling Satiated, a Birkon by Aharon Varady (v.1.01)

Unlike most plant and bacterial life, we human beings cannot process our own food from the sun, soil, water, and air. And so, as with the other kingdoms of life on Earth, we are dependent on vegetation to live, either directly by consuming plants, or indirectly by predating on other creatures that consume vegetation. Being nourished and seeking nourishment is so basic to us, that our practical desperation for survival undergirds most of our ethics relating to non-human life. But Judaism demands that our human propensity towards predation be circumscribed. Indeed, it is my understanding that the ultimate goal of Torah is to circumscribe and temper our our predatory appetites, and to limit and discipline our predatory behavior. In this way, our predatory instinct may be redeemed as a force for goodness in the world, and we might become a living example to others in how to live in peace and with kindness towards the other lifeforms we share this planet with. In 2010, while working with Nili Simhai and the other Jewish environmental educators at the Teva Learning Center, I began working on a Birkon containing a translation of the birkat hamazon that emphasized the deep ecological wisdom contained within the Rabbinic Jewish tradition. I continued working on it over the next several years adding two additional sections of source texts to illuminate the concept of ḥesronan (lit. absence or lacking) and the mitzvah of lo tashḥit (bal tashḥit). I invite you to include these works into your birkon along with other work that I’ve helped to share through the Open Siddur — especially Perek Shirah and other prayers that express delight in the created world and our role in it, l’ovdah u’lshomrah — to cultivate and preserve this living and magnificent Earth. . . .

אמרי לב | Prières D’un Cœur Israélite, a collection of paraliturgical prayers and teḥinot in French by Jonas Ennery and Rabbi Arnaud Aron (1848)

Join us in creating a faithful digital transcription of אמרי לב Prières D’un Cœur Israélite (Arnaud Aron and Jonas Ennery, 1848). After transcription and proofreading, this new digital edition will need to be encoded in TEI XML and archived in the Open Siddur database. The edition will be shared under a Creative Commons Zero (CC0) Public Domain dedication. . . .

סדר תפלות כל השנה | The Authorised Daily Prayer Book annotated by Israel Abrahams (1914)

Join us in creating a faithful digital transcription of the Annotated Edition of the Authorised Daily Prayer Book with Historical and Explanatory Notes, and Additional Matter, Compiled in Accordance with the Plans of the Rev. Simeon Singer (Israel Abrahams, English, 1914), a nusaḥ Ashkeanaz, minhag Polin siddur. After transcription and proofreading, this new digital edition will be shared under a Creative Commons Zero (CC0) Public Domain dedication. The edition will then be encoded in TEI XML and archived in the Open Siddur database, a libre Open Access liturgy database. We are grateful to the University of Toronto for imaging this Public Domain work and providing a digital copy for this effort. . . .

סידור פרחי | Siddur Farḥi, by Dr. Hillel Farḥi (ca. 1913)

Join us in creating a faithful digital transcription of the Siddur Farḥi (Hillel Farḥi, 1917), a nusaḥ sepharadi, minhag Egypt siddur. After transcription and proofreading, this new digital edition will be shared under a Creative Commons Zero (CC0) Public Domain dedication. The edition will then be encoded in TEI XML and archived in the Open Siddur database, a libre Open Access liturgy database. We are grateful to Alain Farḥi for imaging this Public Domain work and providing a digital copy for this effort. . . .

תהילים או לוס סאלמוס; טריסלאד’אד’וס דיל לשון הקדש אין לה לינגואה ספרדית | Psalms in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

Join us in creating a faithful digital transcription of Tehilim, o los Salmos, trezladados del leshon ha-ḳodesh en la lingua Sefaradit (Ǧ. Griffit, 1852/3). After transcription and proofreading, this new digital edition will be encoded in TEI XML and archived in the Open Siddur database. We are grateful to the Sephardic Studies Collection at the University of Washington Library for imaging this Public Domain work. . . .

שבת | The Seder Tefillah for Shabbat and Yom Tov of Kehillat Kol Haneshama, Jerusalem

The evening service for entering Shabbat and Yom Tov as is the custom of Kehillat Kol Haneshama in south Jerusalem, Israel. . . .

שחרית | The Reconstructionist Nusaḥ for Shabbat Morning

The following is a color-coded analysis of the Shabbat morning liturgy of second generation Reconstructionist Judaism (as witnessed in the Siddur Kol Haneshama: Shabbat v’Ḥagim, Reconstructionist Press, 1994) as compared with the traditional Nusaḥ Ashkenaz (minhag Polin). . . .

נוסח ארץ ישראל | Nusaḥ Ereṣ Yisrael :: Tefillat Minḥah, Birkat HaMazon, and Tefillat HaDerekh, by Uri DeYoung

This is a compact siddur for weekday Minḥa according to Nusaḥ Ereṣ Yisrael, as derived from rulings of the Jerusalem Talmud, fragments found in the Cairo Geniza and other historical documents. This siddur also includes Birkat HaMazon (Grace After Meals) and Tefillat HaDerekh (Travelers’ Prayer). Modern additions to the ancient prayers include special verses for Yom Yerushalayim (Jerusalem Liberation Day) and Yom HaAṣmaut (Israeli Independence Day), additions which keep the nusaḥ at once uniquely ancient, yet thoroughly connected to our modern reality here in the Land Of Israel. . . .

The Israelite-Samaritan Prayerbook for Weekday Evenings & Mornings

This is the beginning of an Israelite-Samaritan daily prayerbook. This work is still very much in progress. The file includes the title page, the Samaritan equivalent of “birkot hashahar” (the early morning blessings before prayer), and the first couple of pages of actual prayer. It is all in Samaritan script, an offshoot of paleo-Hebrew which developed after the Jews had already switched to today’s square “ashurit” script. . . .

הגדה לסדר פסח | Haggadah of the Inner Seder, by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

The Haggadah of the Inner Seder focuses on revealing the inner structure of the seder. This haggadah gives signposts and cues as to where the important shifts in meaning are happening. It also makes clear the seder’s structure and adds in some commentaries that will make sense of not just what things mean but how they work. It also includes some of the customs I am fond of. It does not include a lot of material meant to update the seder or to bring in contemporary issues (though it does have a few commentaries related to peace between Israelis and Palestinians). The Haggadah is 18 pages long. . . .

הגדה לסדר פסח | The Other Side of the Sea: A Haggadah on Fighting Modern-Day Slavery by T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights

“The wicked child asks: What does this work mean to you? Mah ha’avodah ha’zot lachem” (Exodus 12:26). I think about this question a great deal as a rabbi whose core work involves fighting modern-day slavery. I think about it when I talk to my children about what I do every day, when I call anti-trafficking activists and say, “What can rabbis do to support you?” or when I stand before Jewish audiences and urge them to put their energy behind this critical human rights issue. The answer must go deeper than simply saying, “We were slaves in Egypt once upon a time.” The memory of bitterness does not necessarily inspire action. What inspires me is not slavery but redemption. God could part the Sea of Reeds, but the Israelites could not truly be free until they had liberated themselves, after 40 years in the desert, from slavery. . . .

אמרי לב | Imrei Lev – Meditations And Prayers For Every Situation And Occasion In Life by Jonas Ennery, translated by Isaac Leeser (1863)

General public forms of prayer may not always be adapted to the peculiar exigencies of every mind; the compilers of this work have therefore striven to supply in some measure this spiritual need, by meditations and prayers suited to every situation and occasion in life; and it has been the humble yet anxious endeavour of the translator to preserve the spirit of the original in its English garb. . . .

סידור ולא נבוש | Jewish Prayer as Shame Resilience Practice: Siddur v’Lo Nevosh for Shaḥarit by Rabbi Shoshana Friedman

For those of us who speak a religious language, we can understand our journey of building shame resilience as one of the many ways we can uplift, exalt, praise, and honor not just our own lives but the Life of life itself. Whenever we feel unworthy of love and belonging, we can remember that the very self which we are struggling to believe is lovable is none other a manifestation of God’s own Self. Our belief that we are worthy to live and belong is one way we can practice our trust in God. And if the God language doesn’t do it for us, we can get in touch with our own wonder at being alive, call it whatever name or conjure whatever image works for us, and remember that our journey to live a wholehearted life honors that wonder. Ultimately we can affirm that any step toward a wholehearted life lifts up holiness in this world. . . .

הגדה לסדר אל”ף באלול, ראש השנה לבעלי־החיים (זנגביל, התשע”ג)‏ | Haggadah for the Alef B’Elul Seder, the New Year for Domesticated Animals (Ginger House, the Jewish Vegetarian Society in Jerusalem, 2013)

ראש השנה לבעלי־החיים – על מה ולמה?‏ מקורו של ראש השנה לבעלי־חיים הוא באותה משנה שבה המקור לט”ו בשבט: “ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי; בית הלל אומרין בחמישה עשר בו”. (משנה ראש השנה א, א).‏ . . .


בסיעתא דארעא