בסיעתא דשמיא

תפילה לעבודת האדמה | Prayer for Working the Soil, by Rabbi Shalom Ḥayyim Sharabi (ca. 1911)

Hebrew (source) English (translation) כזה הוא הסדר לומר בשעה שמחזיק במעדר לחפור חפירה לנטיעה: This prayer is to be said while holding the hoe that will be used for the planting:[1]The first line presenting instructional text on holding the hoe appears in versions circulated on the web in the context of Tu Bishvat tree . . .

ברכת יוצר יצירים | A Blessing for Creating, by Rabbi Adina Allen (Jewish Studio Project)

“A Blessing for Creating” comes by way of David A.M. Wilensky (with approval by the blessing’s author, Rabbi Adina Allen) who shared a photo on Facebook of a posterboard on which the blessing was written. The poster was made for the first ever Kabbalat Shabbat organized by the Jewish Studio Project, whose mission is “to activate creativity in individuals and communities to reclaim Jewish values, make meaning in our lives and restore hope to the world.” Vocalization added by Aharon Varady. . . .

תפילה לשוב לעבודה | A Prayer for – finally – getting back to WORK by Chaya Kaplan-Lester

Chaya Kaplan-Lester’s “Prayer for – Finally – Getting Back to WORK” was first published on her Facebook page, here. The Hebrew word Todah תודה, means grateful. The English word ‘ta-da!’ is an onomatopoetic form of a horn (Cf. 1913 Sphinx July 98/1): “Coming front in utter disgust, he [sc. a conjuror] tells them [sc. the orchestra] that that won’t do, that he wants something like ‘tadaa!’ from all of them. They seem to understand, so he goes off again. On his reappearance, however, he is met with a loud tumult, as all the orchestra shout out in unison the word ‘tadaa!’” (Oxford English Dictionary). . . .

דיזי שיני נייאי תפילה | Dize sheyne naye tfile (This Beautiful New Prayer) by Gele bat Moshe v’Freyde, 1710

This is a faithful transcription of the prayer of Gele (Gella), daughter of the printer Moshe, as found at the end of Tfile LeMoshe (2nd ed., Halle, Germany, 1710), a prayerbook Gele typeset when she was only 11-years-old. This prayerbook is rare owing to the destruction of the press following the incarceration of Gele’s father for publishing a prayerbook containing the prayer “Aleinu,” which had been forbidden by royal decree. The translation provided here was made by Dr. Kathryn Hellerstein as found in A Question of Tradition: Women Poets in Yiddish, 1586-1987 (2014, Stanford University Press), p. 63-4. The layout of Gele’s prayer follows that of Ezra Korman from his anthology of Jewish women’s poetry, Yiddishe Dikhterins, also the source of the page image provided. If you know the location of a copy or digital scan of this siddur, please contact us. . . .

תפילת עובד | A Worker’s Prayer, by Rabbi Stephen Belsky

dedicated to Noam Ezra ben haRav Moshe z”l

Hebrew English יְהִי רָצוֹן מִלִּפְֿנֵי אָבִֽֿינוּ שֶׁבַּשָּׁמַֽיִם,‏ בּוֹרְאֵֽנוּ, יוֹצְרֵֽנוּ, יוֹצֵר בְּרֵאשִׁיתֿ, הָאֻמָּן הָעֶלְיוֹן,‏ כְּאָמְרָם ”אֵין צוּר כֵּאלֹהֵֽינוּ“ – ‏ ”אֵין צַיָּר כֵּאלֹהֵֽינוּ“,‏ שֶׁיְּחָנֵּ֫נוּ בְכָֿל הַחָכְֿמוֹתֿ —‏ חָכְֿמוֹתֿ הַלֵּבֿ, וְחָכְֿמוֹתֿ הַנֶּֽפֶֿשׁ,‏ וְחָכְֿמוֹתֿ הַיָּדַֿיִם;‏ וְיַנְחֵֽנוּ בִדְֿרָכָֿיו לַעֲשׂוֹתֿ אֶתֿ מְלַאכְֿתֵּנוּ בְּיֹֽשֶׁר, וּבְֿחֶֽסֶדֿ, וּבֶֿאֱמוּנָה;‏ וִיבָֿרֵךְֿ אֶתֿ מַעֲשֵֽׂינוּ וְאֶתֿ מַעֲשֵׂי מַעֲשֵֽׂינוּ,‏ לְקַדֵּשׁ . . .

פיוט למוזיקאי קודם שיופיע | A Performing Musician’s Piyut by Alan Jay Sufrin

This piyut (liturgical poem) arose after a very meaningful performance of mine in the summer of 2000. It was such a powerful experience that I was moved to say a prayer of thanks to G-d for the opportunity to perform my songs for audiences – but found no such prayer in existence. So I wrote this one. It took about a year to complete and I’ve been saying it backstage right before my performances, and sometimes before recording sessions, since then. . . .

A Prayer for Health in Work, by Rabbi Menachem Creditor

A holistic prayer for health in work. . . .

After Shaḥarit: Abiding Advice for Daily Living by Eliyahu Carmi (1767) translated by Abe Katz

In Avignon, France, in 1767, Eliyahu Karmi (Elijah Crémieux) compiled a siddur preserving the nusaḥ of the Comtat Venaissin titled the סדר התמיד (Seder HaTamid). Just after the section for תפלת שחרית (the morning prayers), Karmi provides the following advice for how to organize one’s workday: . . .

תפילה של עובד קמעונאי | Prayer of a Retail Worker

May it be Your will, O Lord my God and God of my ancestors, to deliver me this day, and every day, from cranky customers and from cowardly managers; and if I must deal with them, grant me the patience and the wits to make things work. Grant me also an easy temper with my daughter, and let me not lose sight of her preciousness for one instant. And let me devote myself to my duties to my (wife/husband, and always keep her happiness in mind, and show her often that I love her. For all this, I ask You to help me, because I cannot do it alone. . . .


בסיעתא דארעא