בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   Praxes   //   Theurgy
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.
☞   Theurgy

תפלה נוראה מרבי ישׁמעאל כהן הגדול | The Awesome Prayer of Rebbi Yishmael, the Kohen Gadol (Sefer Shem Tov Qatan 1706)

הספר ששמשו בו הכשדים | Theurgy of the Kasdim, an astral-magic treatise on the seven angels of the week

בִּרְכָּת הָבָּיִת | Birkat Habayit: Blessing for the Home

A Blessing for Peace, Health, Joy, Prosperity, and Kindness, by Reb Zalman Schachter-Shalomi

אײן אנשפראכע געגען עין הרע | An Incantation against the Ayin haRa (1896)

שִׁמּוּשׁ תְּהִלִּים‬ | Shimush Tehillim (the Theurgical Use of Psalms), attributed to Hai ben Sherira Gaon

היסטוריולה של סממית וסידרוס | Historiola of Smamit and Sideros, a reconstruction based on Amulet 15 & Amulet Bowl 12a

האותיות של האבג״ד בעברית | A Periodic Table of the Hebrew Aleph Bet Emphasizing Phonetic Grouping, Symbolic Association, and Diversity of Letter Form