בסיעתא דשמיא
//  Home  //   חתימות
Search
Exact matches only

 
tagged: חתימות

 

A Closing Prayer by the Ḥazzan, by Gershom Seixas (Ḳ.Ḳ. Shearith Israel, 1789)