tagged: טהרה taharah

 

כִּי־בַיּוֹם הַזֶּה | Ki vaYom haZeh, a Ḳaraite song for Yom Kippur

A Karaite song for the Day of Atonement (Yom Kippur). . . .