בסיעתא דשמיא
//  Home  //   שלום עליכם shalom aleikhem
Search
Exact matches only

 
tagged: שלום עליכם shalom aleikhem

 

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם | Shalom Aleikhem, the piyyut for Friday evenings in German translation by Franz Rosenzweig (1921)

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם (שְׁלָמָא אֵילוֹכוּן)‏ | Shalom Aleikhem (Shlama Elokhun), Aramaic translation by Yaacov Maoz