תפילה לבוחר טרם הבחירות | A Prayer for Voters Before the Election, by Rabbi Esteban Gottfried

A prayer for voting on election day in the State of Israel. . . .


בסיעתא דארעא