סליחה לימים הנוראים | Seliḥah for the Days of Awe, by Rabbi Ben-Tsiyon Meir Ḥai Uziel

Loading Source (Hebrew) Contribute a translation ברעדה ויראה באנו לפניך כי מי לא יירא מאימת דינך, בגילה וצהלה נעמוד לפני כסא משפטך, כי אתה חנון ורחום לכל דורשיך, טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. נקנו יי מטומאת מחשבותינו. טהרנו וכפר פשעינו ועוונינו, לב טהור ברא לנו אלהינו ורוח נכון חדש בקרבנו, ולא נשוב עוד לכסלה . . .

God’s Goodness — the Testament of [Am] Yisrael, for Thanksgiving Day by Rabbi Milton Steinberg (1945)

“God’s Goodness — the Testament of Israel” by Rabbi Milton Steinberg appears on page 558 of The Sabbath Prayer Book (Jewish Reconstructionist Foundation, 1945) as part of a service for Thanksgiving Day. It is the last of four “testaments,” the other three being the testament of Nature, Man, and America respectively. . . .

God’s Goodness — the Testament of Man, for Thanksgiving Day by Rabbi Milton Steinberg (1945)

“God’s Goodness — the Testament of Man” by Rabbi Milton Steinberg appears on pages 556-557 of The Sabbath Prayer Book (Jewish Reconstructionist Foundation, 1945) as part of a service for Thanksgiving Day. It is the last of four “testaments,” the other three being the testament of Nature, Israel, and America respectively. . . .

God’s Goodness — the Testament of Nature, for Thanksgiving Day by Rabbi Milton Steinberg (1945)

“God’s Goodness — the Testament of Nature” by Rabbi Milton Steinberg appears on pages 553-556 of The Sabbath Prayer Book (Jewish Reconstructionist Foundation, 1945) as part of a service for Thanksgiving Day. It is the last of four “testaments,” the other three being the testament of Man, Israel, and America respectively. . . .

God’s Goodness — the Testament of America, for Thanksgiving Day by Rabbi Milton Steinberg (1945)

“God’s Goodness — the Testament of America” by Rabbi Milton Steinberg appears on pages 559-560 of The Sabbath Prayer Book (Jewish Reconstructionist Foundation, 1945) as part of a service for Thanksgiving Day. It is the last of four “testaments,” the other three being the testament of Nature, Man, and Israel, respectively. . . .

“That America Fulfil the Promise of Its Founding,” a prayer for Independence Day by Rabbi Mordecai Kaplan (1945)

A prayer for Independence Day in the United States by Rabbi Mordeca Kaplan, prefaced by an abridged reading of the Declaration of Independence. . . .

“That America’s Heroes Shall Not Have Died in Vain” and a special El Malé Raḥamim prayer for Memorial Day, by Rabbi Mordecai Kaplan (1945)

A service and prayer for Memorial Day in the United States, containing a variation of El Malé Raḥamim, by Rabbi Mordecai Kaplan. . . .

গীতাঞ্জলি | גִּיטַאנְיַ׳אלִי (קרבן־זמרה)‏ | Gitanjali (Song-offerings), by Rabindranath Tagore translated into Hebrew by David Frischmann (1922)

The Nobel prize winning collection of “song-offerings” or Gitanjali by Rabindranath Tagore, in Bengali and English, translated to Hebrew by David Frischmann. . . .

קִינָה עַל חֻרְבָּן הָאַחֲרוֹן | Lamentation on the Holocaust, by Shimon Zuker (1980)

A kinnah composed by a concentration camp survivor. . . .

Prayer of the Guest Chaplain of the U.S. Senate: Rabbi David Philipson on 2 February 1904

The Opening Prayer given in the U.S. Senate on 2 February 1904. . . .

Prayer of the Guest Chaplain of the U.S. House of Representatives: Rabbi Abram Simon on 16 February 1905

The Opening Prayer given in the U.S. House of Representatives on 16 February 1905. . . .

ש״ס תחנה חדשה | Shas Teḥinah Ḥadashah (A New Tkhine of Six Orders), compiled by Ben-Tsiyon Alfes (Vilna 1910)

A popular collection of tkhines compiled from earlier collections by Ben-Tsiyon Alfes. . . .

Prayer of the Guest Chaplain of the Massachusetts State Senate: Rabbi Joseph Rudavsky on 24 March 1959

The opening prayer of the Massachusetts State Senate on 24 March 1959, added to the record of the U.S. House of Representatives. . . .

A Kavvanah on Praying, Singing, and Listening to Torah Readings, by Rabbi Mordecai Kaplan (1942)

A prayer on praying, singing, and Torah learning by Rabbi Mordecai Kaplan. . . .

Where We Can Find Yah, a prayer-poem by Eugene Kohn (1945) inspired by Rabindranath Tagore’s Gitanjali (Song Offerings, 1912)

“Where We Can Find God,” a prayer-poem inspired by passages appearing in David Frishman’s Hebrew translation of Rabindranath Tagore’s Gitanjali. . . .

Prayers that Hurt: Public Prayer in Interfaith Settings, by Rabbi Chaplain (Captain) Arnold E. Resnicoff, USN, Ret. (1987, 2009)

Suggestions for chaplains on offering public prayers in interfaith settings. . . .

Memorial Prayer for Those Lost Through Human Strife, by Rabbi Chaplain (Lieutenant) Alexander David Goode (ca. 1943)

A memorial prayer for service members lost in times of war, given by a chaplain who sacrificed his life for others during WWII. . . .

A Psalm of Gratitude, a poem by Ben Aronin

The poem, “Psalm of Gratitude” by the Jewish poet and educator, Ben Aronin. . . .

Friday Eve, a poem by Rabbi Alter Abelson (1931)

The poem “Friday Eve” by Rabbi Alter Abelson (1931). . . .

Wormicide, a poem by Rabbi Alter Abelson (1931)

The poem “Wormicide” (1931) by Rabbi Alter Abelson. . . .

The Phylacteries, a poem by Rabbi Alter Abelson (1931)

The poem “The Phylacteries” (1931) by Rabbi Alter Abelson. . . .

Sambatyon, a poem for Shabbat by Rabbi Alter Abelson (1931)

The poem “Sambatyon” (1931) by Rabbi Alter Abelson. . . .

סֵדֶר ט״וּ בִּשְׁבָט | A New Year For The Trees: A Tu BiShvat Seder, by Ellen Bernstein (1988, revised: 2017)

A Tu Bishvat seder haggadah by Ellen Bernstein (1988, revised: 2017) . . .

עִם שָׁמֶשׁ | At Sunrise, a poem by Ḥayyim Naḥman Bialik (1903)

The poem, “Im Shamesh” (At Sunrise) by Ḥayyim Naḥman Bialik in June 1903. . . .

תפילת תפילת הודיה לחברה למניעת אכזריות לילדים | Prayer of Thanksgiving for the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (1954)

Prayer of Thanksgiving on the Occasion of the 70th Anniversary of the National Society for the Prevention of Cruelty to Children, to Be Recited on Sabbath 22nd May 1954 / 19th Iyyar 5714 after the Prayer of the Queen and the Royal Family (London: 1954, Office of the Chief Rabbi) . . .

הַכְנִיסִינִי תַּחַת כְּנָפֵךְ | Take Me Under Your Wing, by Ḥayyim Naḥman Bialik (1905)

The prayer-poem, “Take Me Under Your Wing” (1905) by Ḥayyim Naḥman Bialik. . . .

תפילה להתחדש | A Prayer for Renewal, by Hillel Zeitlin

This prayer by Hillel Zeitlin was published as “That We Be Reborn” with an English translation by Eugene Kohn in the Sabbath Prayer Book (Jewish Reconstructionist Foundation 1945) of Rabbi Mordecai Kaplan. I have slightly modified Kohn’s translation by replacing thee and thou with you and your, etc. Zeitlin’s prayer is undated and likely was published earlier and elsewhere. If you have more information on the original publication of this prayer, please contact us or leave a comment. . . .

אלהים חיי הטבע | Elohim the Life of Nature, by Rabbi Mordecai Kaplan (1945)

“God the Life of Nature” by Rabbi Mordecai Kaplan was first published in his Sabbath Prayer Book (Jewish Reconstructionist Foundation 1945), p. 382-391, where it appears side-by-side with its translation into Hebrew by Abraham Regelson. . . .

?אַיֵּךְ | Ayekh (Where are you?), by Ḥayyim Naḥman Bialik (1904)

The poem, Ayekh (Where are you?), by Ḥayyim Naḥman Bialik. . . .

In Celebration of the Coronation of Her Majesty Queen Elizabeth II (1953)

The service in 1953 by the S&P Synagogue (Bevis Marks, London) in celebration of the coronation of Queen Elizabeth II of the United Kingdom and British Commonwealth. . . .

Prayer at the Dedication of the Vietnam Veterans Memorial by Rabbi Arnold Resnicoff on 13 November 1982

The closing prayer at the Nov 13, 1982 dedication of the Vietnam Veterans Memorial in Washington, DC. by Rabbi (Navy Chaplain) Arnold E. Resnicoff. . . .

Prayer at the National Civic Commemoration of the Days of Remembrance of the Victims of the Holocaust, by Rabbi Arnold Resnicoff on 27 April 1987

This prayer was delivered by the U.S. Navy Chaplain, Rabbi Arnold E. Resnicoff, at the 1987 National Civic Commemoration of the Days of Remembrance, in the U.S. Capitol Rotunda. It was first published in Days of remembrance of the victims of the Holocaust: a Department of Defense guide for commemorative observance (Office of the Secretary of Defence, 1988). . . .

גאָט בענטש אַמעריקע | God Bless America, for Armistice/Veterans Day by Irving Berlin (1918/1938)

The words of the prayer for Armistice Day 1938, “God Bless America” by Irving Berlin, in English and Yiddish. . . .

רָחֵל מְבַכָּה עַל־בָּנֶיהָ | Rokhl M’vako al Boneho: A Nayye Shas Tekhine :: Raḥel Weeps for Her Children: A New Collection of Teḥinot (Vilna 1910)

A compilation of Jewish women’s prayers in Yiddish published in Vilna in 1910, with prayers attributed to Rokhl Esther bat Aviḥayil, a Jewish woman living in Jerusalem. . . .

מי שברך לתקופת יום הולדת | Mi Sheberakh on behalf of one celebrating a birthday, by Rabbi Dr. Mordecai Kaplan (1945)

“Prayer in behalf of one celebrating a birthday,” by Rabbi Mordecai Menaḥem Kaplan can be found on p. 494-497 of his The Sabbath Prayer Book (New York: The Jewish Reconstructionist Foundation, 1945) . . .

“Das Gebet Als Äußerung Und Einfühlung,” von Abraham Joshua Heschel (1939)

Abraham Joshua Heschel’s essay “Das Gebet Als Äußerung Und Einfühlung” published in Monatsschrift Für Geschichte Und Wissenschaft Des Judenthums, vol. 83 (1939). . . .

“Prayer,” by Abraham Joshua Heschel (1945)

The essay, “Prayer,” by Rabbi Dr. Abraham Joshua Heschel, then Associate Professor of Jewish Philosophy at Hebrew Union College, published in Review of Religion vol. 9 no. 2, January 1945. . . .

יום העבודה | Salvation through Avodah, a prayer for the Sabbath before Labor Day, adapted from the writings of A.D. Gordon by Rabbi Mordecai Kaplan (1945)

“Salvation through Labor,” adapted by Rabbi Mordecai Menaḥem Kaplan from the writings of Aaron David Gordon, can be found on p. 548-551 of his The Sabbath Prayer Book (New York: The Jewish Reconstructionist Foundation, 1945). The translation was attributed in the Sabbath Prayer Book to its editors (Mordecai Kaplan & Eugene Kohn, assisted by Ira Eisenstein and Milton Steinberg). . . .

“The Spirit of Jewish Prayer,” by Abraham Joshua Heschel (1953)

“The Spirit of Jewish Prayer,” by Abraham Joshua Heschel was a speech given at the Fifty-Third Annual Convention of the Rabbinical Assembly of America which took place at the Breakers Hotel, Atlantic City, New Jersey from Tammuz 9 to Tammuz 14, 5713 (June 22 To June 27, 1953). The speech was subsequently published in the Proceedings of the Rabbinical Assembly of America v.17. . . .

“On Prayer,” by Abraham Joshua Heschel (1969)

Rabbi Dr. Abraham Joshua Heschel’s speech, “On Prayer,” delivered at an inter-religious convocation held under the auspices of the U.S. Liturgical Conference in Milwaukee, Wisconsin, on August 28, 1969. His talk was printed in the journal Conservative Judaism v.25:1 Fall 1970, p.1-12. . . .

עמידה | Weekday Affirmations Based on the Amidah, by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (2009)

Rabbi Zalman Schachter-Shalomi, z”l, included these Weekday Affirmations based on the Amidah, in his Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi (2009). . . .

הַל״ב מִצְוֺת הַתְלוּיוֹת בַּלֵּב | Thirty-two Mitsvot One Can Do With Consciousness Alone, by Reb Ahrele Roth (trans. Reb Zalman Schachter-Shalomi & Hillel Goelman)

Reb Ahrele Roth, a”h, wrote a list of 32 mitsvot whose fulfillment is completed in the brain, the heart and the mouth. (The Hebrew alphabetical equivalent of 32 is ל”ב, the letters of which spell the Hebrew word LEV for Heart.) . . .

An Untitled Prayer for Shaḥarit on days without Taḥanun after Psalms 15, by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (2009)

In his Siddur Tehilat Hashem Yedaber Pi (2009), this untitled teḥinah appears just below Rabbi Zalman Schachter Shalomi’s translation of Psalms 15 (recited on joyful and celebrative days when Taḥanun is not recited) and just above the Psalms of the Day section. We are not certain whether this teḥinah is an original prayer by Reb Zalman, a translation of an existing teḥinah found for Taḥanun, or a composite of teḥinot found in the Taḥanun service. . . .

Courage to Withstand the Ridicule of the Worldly, a prayer by Rabbi Mordecai Kaplan (1945)

“Courage to Withstand the Ridicule of the Worldly,” by Rabbi Mordecai Menaḥem Kaplan can be found on p. 433-4 of his The Sabbath Prayer Book (New York: The Jewish Reconstructionist Foundation, 1945). I have adapted the original text of this prayer, replacing “thy” with ‘your’ and “Lord” with ‘YHVH’. –Aharon N. Varady . . .

That Religion Be Not a Cloak for Hypocrisy, by Rabbi Mordecai Kaplan (1945)

“That Religion Be Not a Cloak for Hypocrisy,” by Rabbi Mordecai Menaḥem Kaplan can be found on p. 435-5 of his The Sabbath Prayer Book (New York: The Jewish Reconstructionist Foundation, 1945). . . .

The Pious Man, a prayer-poem by Mordecai Kaplan adapted from the essay “An Analysis of Piety” by Abraham Joshua Heschel (1942)

“The Pious Man” is a prayer-poem from Mordecai Kaplan’s diary entry, September 19, 1942, on the virtue of piety as expressed in an essay published earlier that year by Abraham Joshua Heschel. Piety was a Roman virtue, but in this essay, A.J. Heschel appears to be describing an idealization of Ḥasidut. . . .

Needed Prophets for Our Day, a prayer-poem by Mordecai Kaplan (1942) adapted from “The Divinity School Address” by Ralph Waldo Emerson

This prayer by Rabbi Mordecai M. Kaplan, first penned in his diary for 23 August 1942, was first published in The Radical American Judaism of Mordecai M. Kaplan, by Mel Scult (1990). Although the prayer was not included in Kaplan’s Sabbath Prayer Book (New York: The Jewish Reconstructionist Foundation, 1945), it was added to the loose-leaf prayerbook he kept at the Society for the Advancement of Judaism synagogue. . . .

Between the Fires: A Kavvanah for Lighting Candles of Commitment, by Rabbi Arthur Waskow (the Shalom Center)

“Between the Fires: A Prayer for lighting Candles of Commitment” was composed by Rabbi Arthur Waskow, drawing on traditional midrash about the danger of a Flood of Fire, and the passage from Malachi. . . .

תְּפִילַּת הַנּוֹטֵעַ | Prayer for a Tree Planting, by Rav Ben-Tsiyon Meir Ḥai Uziel (before 1942)

This is the תפילת הנוטע (Prayer for Planting [trees]) by Rabbi Ben-Zion Meir Ḥai Uziel. . . .

The Megillah of Esther: An Original English Rendition Set to Trōp, by Ḥazzan Jack Kessler

The Megillah of Esther: An Original English Rendition (set to trop) by Ḥazzan Jack Kessler was first published in 1990. This second “version 2.0” edition was published in 2016. . . .


בסיעתא דארעא