בסיעתא דשמיא
//  Home  //   עם ישראל Am Yisrael
Search
Exact matches only

 
tagged: עם ישראל Am Yisrael

 

God’s Goodness — the Testament of [Am] Yisrael, a prayer for Thanksgiving Day by Rabbi Milton Steinberg (1945)