תפילת דרך משולשת | A Kavvanah for Crossroads: Triple Prayer for the Road, by Yakov Green

Yakov Green shares a short kavvanah (intention, meditation) which he wrote in Hebrew one morning at Beit Midrash Elul in Jerusalem. He later translated it into English. תפילת דרך משולשת | Triple Prayer for the Road . . .


בסיעתא דארעא