תְּפִילַּת הַנּוֹטֵעַ | Prayer for a Tree Planting on Tu biShvat, by Rav Ben-Tsiyon Meir Ḥai Uziel (before 1942)

This is the תפילת הנוטע (Prayer for Planting [trees]) by Rabbi Ben-Zion Meir Ḥai Uziel. . . .

כוונה לפני עבודה באדמת הקודש | Kavvanah before working with the holy soil, by Rabbi Shalom Ḥayyim Sharabi (ca. 1911)

A kavvanah for focusing one’s intention before working with the soil of Erets Yisrael. . . .


בסיעתא דארעא