בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Elohai Netsor
Search
Exact matches only

 
tagged: Elohai Netsor

 

A Prayer for Daily Guidance, a poem by Rosa Emma Salaman (1851)