בסיעתא דשמיא
//  Home  //   ethnobotany
Search
Exact matches only

 
tagged: ethnobotany

 

קרובות לראש שנה לאילנות | Ḳerovot for Tu biShvat, by Yehudah ben R’ Hillel haLevi (ca. 11th c.)