בסיעתא דשמיא
//  Home  //   gilgulei nefashot
Search
Exact matches only

 
tagged: gilgulei nefashot

 

תפילה לפני שחיטה | Prayer before Kosher Slaughter, by Eliyah ben Shlomo Avraham haKohen (Sefer Shevet Musar, 1712)