בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Halle
Search
Exact matches only

 
tagged: Halle

 

דיזי שיני נייאי תפילה | Dize sheyne naye tfile (This Beautiful New Prayer), by the typesetter Gele bat Moshe v’Freyde (1710)